Blootstelling aan gevaarlijke stoffen komt op Europese arbeidsplaatsen veel meer voor dan gedacht. Gevaarlijke stoffen op het werk kunnen diverse gezondheidsproblemen en ziekten veroorzaken en risico’s voor de veiligheid meebrengen. De campagne #EUhealthyworkplaces van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) is bedoeld om werknemers en contractoren bewuster te maken van de risico’s van gevaarlijke stoffen op de werkvloer en een risicopreventie-cultuur te bevorderen.