Meer zekerheid met de MODULE voor digitale training

Onyx One TrainingContractoren die de veiligheidsregels overtreden zijn vaker betrokken bij incidenten en ongevallen. Toch blijft op veel industriële sites de naleving van de veiligheidsregels beperkt tot het ondertekenen van een (vaak niet volledig gelezen) document.
Zorg dat veilig werken een arbeidsvoorwaarde wordt door het toepassen van een
nultolerantiebeleid.

Met Onyx One training wordt het doen naleven van uw veiligheidsregels kinderspel.
U gebruikt veiligheidstrainingen en poortfilms op maat. Concreet betekent dit dat elke contractor op voorhand een digitale training toegewezen krijgt. Hij/zij volgt de training en legt een digitale test af. Niet geslaagd voor de test? Dan moet de training opnieuw gevolgd worden. Zo weet u zeker dat elke derde zich ten volle bewust is van de op te volgen veiligheidsregels.

Bovendien is de standaardisatie van opleidingsmateriaal cruciaal. Door het invoeren van digitale training zorgt u voor een uniforme training, wat bijdraagt aan de kwaliteit. De inhoud wordt voor elke individuele contractor op dezelfde manier gepresenteerd, onafhankelijk de plaats of het moment.

Online veiligheidstrainingen bieden een grotere mate van flexibiliteit. Ze kunnen vooraf en op afstand worden gevolgd.

Onyx One Training
  • Volledig op maat gemaakt
  • Compliance training, poortfilm, toolbox
  • Testfunctie met wisselende vragen
  • Uniforme inhoud op alle sites
  • Training in alle gewenste talen
  • Automatische toewijzing van training afhankelijk van uit te voeren opdracht
  • Automatische opvolging geldigheidsduur

Wij geven u graag meer uitleg over digitale training.

Alle oplossingen


Kwalificeren

Sneller en toch veiliger

Aanmelden

Meer zekerheid, minder wachtrijen

Trainen

De veiligheidstraining herdacht

Communiceren

De efficiëntie in communicatie

Opvolgen

Auditproof op elk moment

Samenwerken

De klant staat altijd centraal

Sneller en toch veiliger

Met Onyx One Qualification heeft u een succesvolle workflow voor de kwalificatie van uw contractoren en subcontractoren. Het is een zekere, snelle en veilige manier van kwalificeren, deels automatisch, zonder dat u echter de controle verliest…

Meer zekerheid, minder wachtrijen

Uw contractoren en subcontractoren zijn gekwalificeerd en goedgekeurd? Met Onyx One Registration wordt elke derde die uw site betreedt op voorhand en voor een bepaalde periode aangemeld. Bij problemen of incidenten kan de toegang eenvoudig geweigerd worden.

De veiligheidstraining herdacht

Zijn uw veiligheidsregels gekend en worden ze opgevolgd? Of beperkt veiligheidstraining zich tot het bekijken van een poortfilm en/of het ondertekenen van een A4’tje? Dankzij Onyx One Training wordt uw veiligheidsbeleid pas echt doeltreffend. Maak kennis met veiligheid, aangepast aan de specifieke eisen van uw bedrijf.

De efficiëntie in communicatie

Onyx One Communication zorgt voor een centrale, transparante en traceerbare manier van communiceren. De tool vermijdt gegevenssillo’s en vereenvoudigt het communiceren met contractorverantwoordelijken.

Auditproof op elk moment

Menselijke fouten worden tot het minimum herleid met de Onyx One Tracking module. Het merendeel van de stappen in het opvolgingsproces gebeuren volledig automatisch, zoals de opvolging van vervaldata van certificaten en trainingen.

De klant staat altijd centraal

Onyx One is een ‘Software as a Service’ oplossing en we nemen onze service even serieus als onze software. We engageren ons om u een kwaliteitsvolle begeleiding te bieden voor, tijdens en na het implementeren van Onyx One.