Voordelen per functie

Een SaaS oplossing voor alle diensten van uw bedrijf.

Voor de safety managers

 • Voldoen aan de welzijnswet (wetgeving werken met derden).
 • Het bepalen, stroomlijnen en automatiseren van interne veiligheidsprocedures.

Voor de administratie

 • De zekerheid om te werken met goedgekeurde contractoren.
 • Een sterk verminderde workflow: het ingeven van alle gegevens gebeurt door de derde partij.

Voor de project manager

 • Precies weten welke contractor of aannemer kan ingezet worden voor een bepaald werk.
 • De mogelijkheid om te communiceren met de contractor verantwoordelijken.

Voor de security manager

 • De mogelijkheid om derden op de site toe te laten of te weigeren.

Voor de implementation manager

 • Beschikken over gedetailleerd cijfermateriaal en overzichtelijke rapportering.
 • Beschikken over de nodige input voor een duidelijke planning.
 • Het eenvoudig implementeren van nieuwe functionaliteiten.

Voor de IT-manager

 • De cloud-applicatie wordt volledig voor u beheerd.
 • Geen nood aan servers, backups of noodprocedures.
 • De zekerheid dat alle gegevens geëxporteerd kunnen worden.
 • De mogelijkheid tot integratie met andere applicaties zoals toegangssysteem.
 • Een volledig uitbestede helpdesk.

Voor de contractor

 • Het centraal beheren van gegevens voor meerdere opdrachtgevers.
 • Het makkelijk delen van bedrijfsinformatie.
 • Het snel, eenvoudig en veilig communiceren met de opdrachtgevers.
 • Het automatisch verwittigd worden bij het vervallen van attesten.
 • Het kwalificeren van subcontractoren / onderaannemers.