Charter van vertrouwen

WAAROM: WIJ GELOVEN IN SAMENWERKEN

Ik geloof dat de wereld beter af is als Iedereen doet wat hij graag doet

 • Iedereen doet wat hij het beste kan
 • We ons kunnen focussen op dat wat we het beste kunnen
 • We de mogelijkheid hebben om ons te specialiseren, wat betekent dat we anderen nodig hebben die dat doen wat wij liever niet doen en dat samenwerken essentieel is.
  Kortom, ik geloof dat de wereld beter af is als we samenwerken. Samenwerken zodat middelen efficiënt en duurzaam worden gebruikt. Samenwerken met onze collega’s, leveranciers, klanten, distributiekanalen. Samenwerken met specialisten, consultants en contractoren en met de overheid in een regulerend kader.
 • Samenwerken als individu in een team
 • Samenwerken als team in een organisatie
 • Samenwerken als bedrijf in de maatschappij
 • Ik geloof dat samenwerking kan gerealiseerd worden als we onszelf kunnen ontwikkelen. Samenwerken is mogelijk als we:
 • Voorbereid zijn op onze opdracht
 • Weten wat er van ons verwacht wordt
 • De autonomie hebben om (de juiste) beslissingen te nemen
 • Weten dat wat we door anderen laten doen ook goed wordt gedaan
 • Kunnen vertrouwen dat de anderen ook voorbereid zijn, zichzelf hebben ontwikkeld en weten wat er van hen verwacht wordt

WAT: WIJ GELOVEN IN KWALITEIT EN EERLIJKHEID

We geloven dat werken en samenwerken alleen kan onder een gesternte van:

 • Gelijkwaardigheid
 • Bescheidenheid
 • Zelfstandigheid
 • Respect
 • Waardering

We geloven dat producten en diensten kunnen uitblinken door onze:

 • Aandacht
 • Zorgzaamheid
 • Professionaliteit

Wij ondersteunen en staan voor:

 • Eigenheid
 • Originaliteit
 • Flexibiliteit
 • Plezier

Wij geloven dat we een positieve bijdrage leveren aan onze maatschappij en de wereld in haar geheel.

Wij geloven dat we met onze aandacht voor informatieveiligheid in overeenstemming met ISO 27001 en GDPR een meerwaarde betekenen voor onze klanten, mede door:

 • Privacy by design (bij ontwikkelingen of ontwerp)
 • Privacy by default (d.m.v. standaardinstellingen)
 • Samenwerking met de toezichthoudende autoriteit indien nodig
 • Onze rol als verwerker en verwerkingsverantwoordelijke correct te vervullen

HOE: WIJ GELOVEN IN TECHNOLOGIE EN EFFICIËNTIE

Wij helpen bedrijven om:

 • Hun medewerkers op te leiden
 • Het proces van opleiden efficiënt te maken
 • Inzicht te krijgen in de ontwikkeling van hun medewerkers

Daarom ontwikkelen we e-learning en bieden we de Onyx leeromgeving aan.

We helpen opdrachtgevers om:

 • Hun contractoren op te leiden en te kwalificeren
 • Inzicht te krijgen in de competenties van hun contractoren
 • Voorbereid te zijn als contractoren komen werkeno Om hun teams te managen

We helpen contractoren om:

 • Zich efficiënt voor te bereiden voordat het werk wordt aangevat
 • Om hun administratie te vereenvoudigen

We helpen producenten om:

 • Hun distributiekanaal op te leiden
 • Om hun klanten te informeren

Daarom ontwikkelen we Onyx One en creëren we een online community van de meest efficiënte bedrijven.

WAT

WIJ BELANGRIJK VINDEN

We werken met mensen die graag doen wat ze doen, goed zijn in wat ze doen en geloven waar wij in geloven.

We ondersteunen onze mensen om:

 • Zich te ontwikkelen
 • Te ontdekken wat werkt en minder goed werkt
 • Trots te zijn op wat ze realiseren
 • Verantwoordelijkheid te nemen
 • Te kiezen welke rollen zij vervullen
 • Beslissingen te nemen in het kader van hun rol

We werken met klanten:

 • Die beter worden van onze oplossingen
 • Die ons respecteren voor waar we goed in zijn
 • Met wie we een gelijkwaardige en duurzame relatie kunnen uitbouwen
 • Die ons de mogelijkheid geven te investeren in onszelf

We werken met partners die:

 • Beter zijn dan wij in dat wat zij doen
 • Blij worden van onze samenwerking

Voor elk proces leggen we onszelf doelen op die we per kwartaal meten en evalueren.
Onze doelstellingen zijn:

 • 0 afwijkingen bij de externe audits
 • 0 afwijkingen bij de interne audits
 • 100% getraind personeel
 • Elk kwartaal een OMS meeting organiseren
 • 100% opvolging van de acties
 • 0 overtredingen of klachten omtrent privacy en informatieveiligheid
 • 1 recovery test per jaar uitvoeren
 • 0 security alerts in de jaarlijkse security check
 • De resultaten volgen we op in de OMS meeting waarbij we de nodige acties opnemen in het OMS actieplan

Geert Peter de Oude
Founder Onyx One

WIJ GELOVEN IN TECHNOLOGIE EN EFFICIENTIE