Een toolbox-meeting is een (al dan niet virtuele) bijeenkomst tussen werkgever en werknemers, waarbij een onderwerp wordt behandeld dat betrekking heeft op veiligheid, gezondheid of milieu.

Een toolbox-meeting is de uitgelezen manier om snel een grote groep medewerkers te informeren. In veel sectoren is het wettelijk verplicht om toolbox-meetings te organiseren.

Toolbox, ja maar…
Er zijn vandaag heel wat kant-en-klare toolboxen op de markt. Vele van deze ‘online filmpjes’ zijn echter van bedenkelijke kwaliteit. Waar moet je op letten?

 • Is de toolbox voor 100% afgestemd op de eisen en voorschriften van mijn bedrijf?
 • Houdt de toolbox rekening met de lokale wetgeving?
 • Is opvolging mogelijk (wie heeft welke toolbox gevolgd)?
 • Kunnen medewerkers die de toolbox gevolgd hebben getest worden?

Toolbox & e-Learning
Enkel informeren heeft niets te maken met het stellen van duidelijke leerdoelen.
Een toolbox gemaakt op maat houdt rekening met de specifieke eisen van uw sector. Dankzij de integratie van e-Learning is het mogelijk om:

 • Medewerkers op te leiden in plaats van te informeren.
 • Interactieve testmodules te integreren.
 • Opvolging te garanderen.

Veiligheid per sector
Uw toolbox volgens de eisen van uw bedrijf en van uw sector.
Wij bieden oplossingen aan voor volgende sectoren:

 • (Petro)chemie
 • Farmacie
 • Retail
 • Vastgoed
 • Overheid
 • Zorg
 • ICT
 • Bank & Verzekeringen
 • Automotive
 • Bouw
 • Transport
 • Luchtvaart

Laat uw gegevens na voor meer informatie over onze toolboxen op maat