De risico’s van het werken met contractoren en aannemers

Contractor Management – Kwalificatie – Aanmelding – Veiligheidstraining – Communicatie

Werken met contractoren en aannemers is een complexe aangelegenheid. Want derden tewerkstellen brengt risico’s met zich mee. Wie bevindt er zich op welk moment op de site? Zijn alle medewerkers voldoende gekwalificeerd? Beschikken ze over geldige certificaten en attesten? Hoe zit het met subcontractoren en onderaannemers?
Onyx One, het contractor management systeem, gemaakt door en voor de industrie, biedt soelaas.

Contractor Management Systeem
  • Facebook
  • LinkedIn