Shutdown en turnaround management deel 1

[av_icon_box position=’top’ icon_style=” boxed=” icon=’ue8df’ font=’entypo-fontello’ title=’Shutdown en turnaround management’ link=” linktarget=” linkelement=” font_color=’custom’ custom_title=’#000000′ custom_content=” color=’custom’ custom_bg=’#e4a93d’ custom_font=’#ffffff’ custom_border=” custom_class=” admin_preview_bg=” av_uid=’av-1aklqmmv’][/av_icon_box]

Deel 1: de initiatie en voorbereiding

Na een tekort aan geschoolde arbeidskrachten, is het overtreden of niet respecteren van procedures door derden op de site, de grootste beperking waarmee de industrie te maken krijgt. Deze overtredingen komen volgens een wereldwijd onderzoek van ASM Consortium vaker voor tijdens uitzonderlijke situaties, zoals een shutdown. Hoe dit komt? Door onvoldoende vaardigheden en ervaring van derden op de site en het uitblijven van een consistente reactie bij overtredingen tijdens procesoperaties zoals opstart- en stilleggingsprocedures. Het resultaat van 18 fabrieksstudies in Europa, de VS en Canada toont aan dat 40% van de abnormale situaties in procesoperaties wordt toegeschreven aan menselijke fouten.

Een goede planning van de hele cyclus is de enige garantie om de shutdown of turnaround vlot en zonder incidenten te laten verlopen. Deze praktische gids, met handige links, focust op de planningsfase, de shutdown, het turnaround proces en uiteindelijk de heropstart.

Een optimale strategie in 4 fases

De echte uitdaging is het ontwerpen en uitvoeren van een optimale strategie om te voldoen aan de zakelijke en operationele doelstellingen van uw bedrijf. 100% zekerheid garanderen is niet mogelijk, maar heel wat grote fouten kunnen vermeden worden.  Onderhoudsnoden kunnen worden onderverdeeld in routinematig, storingsgevoelig en preventief onderhoud. Het uiteindelijke doel is dan ook om de preventieve onderhoudstechnieken te optimaliseren om zo de noodzaak van onderhoud tussen twee shutdowns te minimaliseren.

De financiële implicaties, de huidige prestaties van de fabriek, de organisatie, het onderhoud en de omvang van het project zijn enkele van de cruciale factoren die een directe invloed hebben op het slagen van de hele operatie. Het succes van een shutdown hangt af van effectieve teambuilding en het omgaan met de ‘psychologie van de shutdown’, en kan worden vergeleken met een change management proces. Een shutdown is een cyclisch proces in vier fasen: de initiatie, de voorbereiding, de uitvoering en heropstart en de evaluatie. De initiatiefase van de volgende shutdown volgt op de beëindigingsfase van de huidige stop.

[av_animated_numbers number=’1′ icon_select=’no’ icon=’ue84c’ font=’entypo-fontello’ font_size=” font_size_description=’30’ link=” linktarget=’no’ color=” custom_color=’#444444′ custom_class=” admin_preview_bg=” av_uid=’av-168tqc8n’]
De initiatie
[/av_animated_numbers]

De manier waarop een shutdown of turnaround vandaag aanpakt wordt is grondig veranderd, ook al blijven de uit te voeren taken dezelfde. Er moeten nog steeds reparaties, inspecties en revisies uitgevoerd worden, maar dankzij de automatisering van heel wat processen en de efficiëntie van de huidige machines, verloopt de stop vlotter en veiliger. Bedrijven met een modern industriepark kunnen de interval tussen twee grote shutdowns (dus geen korte onderhoudsstops) rekken tot zes jaar. De initiatiefase wordt gebruikt om antwoorden te vinden op complexe vraagstukken: “Kunnen we de shutdown nog een jaar uitstellen en wat voor gevolgen heeft dit op de veiligheid?”, “Hoe kunnen we de huidige processen verbeteren en/of automatiseren?”, “Hoe kunnen we doorlooptijden structureel verkorten?”

Maar de initiatiefase is ook een evaluatiefase. Het is de periode bij uitstek om de pijnpunten van de vorige shutdown onder de loep te nemen en de processen bij te sturen daar waar nodig. Eens de toekomstige manier van werken op punt staat is het belangrijk om training te voorzien. Niet enkel voor de vaste medewerkers maar ook voor alle contractoren en aannemers.

De grote uitdaging blijft het vervangen van verouderde installaties. Een onderzoek van de Europese Unie concludeert dat 44% van de industriële installaties van de ongeveer 200 ondervraagde productiebedrijven binnen tien jaar moeten vervangen worden. 17% van de bedrijven vreest voor veiligheidsincidenten. Het is ook vaak dan dat de planning onder tijdsdruk komt. Bijvoorbeeld als u te maken hebt met oude apparatuur waarvoor geen tekeningen beschikbaar zijn. 

[av_animated_numbers number=’2′ icon_select=’no’ icon=’ue84c’ font=’entypo-fontello’ font_size=” font_size_description=’30’ link=” linktarget=’no’ color=” custom_color=’#444444′ custom_class=” admin_preview_bg=” av_uid=’av-13sutf93′]
De voorbereiding
[/av_animated_numbers]

De voorbereiding van de doorlooptijd van de shutdown hangt sterk samen met de procesoptimalisatie, de vraagplanning en het materieelbeheer. Alles moet samenwerken, indien mogelijk zonder vertraging en zonder incidenten, om zo de risico’s voor de medewerkers en het milieu tot een minimum te herleiden. Met realistische scenario’s, veel ervaring en ondersteuning worden veel kleine plannen omgezet in een groot plan dat direct van invloed is op het succes van het project.

Om problemen met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van contractoren en aannemers te voorkomen, zorgt u voor:

 • ervaren arbeidskrachten
 • goede vooropleiding
 • een volledige inspectie vooraf

Het operationeel schema

De moeilijkheidsgraad van de shutdown hangt af van uw operationeel schema. Werkt u met dagelijkse sluitingstijden? Dan is het plannen van de stillegging relatief eenvoudig. In procesindustrieën die 24 uur per dag en 7 dagen per week werken en waar de kosten van stilstand tot €100.000 per uur of meer kunnen oplopen, moeten shutdowns worden behandeld als pitstops, met de maximale hoeveelheid voorbereiding en een minimum aan verrassingen.

De planning van de uit te voeren werkzaamheden tijdens de shutdown is vergelijkbaar met de dagelijkse planning van het werken met derden, maar veel geconcentreerder. Meer mensen op de site (die vaak de locatie niet kennen),  de regels, de gevaren en de problemen die tijdens het onderhoud opduiken, kunnen een vertraging van de heropstart teweegbrengen.

De sleutel tot een succesvolle shutdown is het vroegtijdig starten van het planningsproces.

 • Voldoende tijd om elke opdracht in detail te plannen.
 • Bekijk offertes goed en weeg zorgvuldig af.
 • Beheer de procesinventarisatie om toegang te krijgen tot tanks en andere apparatuur voor inspectie, enz.
 • Ontwikkel een gedetailleerde lijst van essentiële activiteiten, met een deadline voor elke activiteit.

Werken met derden

Het tijdig vinden van competente contractoren om de geplande jobs uit te voeren is van cruciaal belang. De meeste industriële bedrijven organiseren een shutdown in dezelfde periodes, wat tot schaarste op de contractormarkt leidt. Vaak breiden contractorbedrijven hun eigen teams uit met buitenlandse subcontractoren. Op zich geen probleem, maar zorg dat ook subcontractoren goed opgeleid en volledig gekwalificeerd zijn om de kans op risico’s te verkleinen.

Kostenplanning

Een onvolledige kostenraming heeft grote implicaties voor het bedrijf. Niet zozeer de directe kosten, maar sommige indirecte kosten worden over het hoofd gezien. Zoals huur van apparatuur, materialen, overwerk en externe arbeid bijvoorbeeld. Als de kosten na elke shift worden vastgelegd en worden vergeleken met het oorspronkelijke budget, dan kan deze informatie worden gebruikt voor het plannen en beheren van turnarounds in de toekomst.

Inventaris

Zorg ervoor dat alle vervangingsonderdelen, gereviseerde apparatuur en accessoires op voorraad zijn. De inventaris moet ruim voor de eigenlijke stop up-to-date zijn. Ook milieucontroles maken deel uit van deze inventarisatie, inclusief drukmeters, temperatuursensoren en onderdelen van de spoelleiding. Afdichtingsapparatuur, zoals pakkingen, procesafdichtingen, oliekeerringen, nieuwe smeermiddelen en lantaarnringen dienen op voorraad te zijn en gereed te zijn voor installatie.

Checklijsten

Voor elk apparaat dat betrokken is, moet moet een checklijst beschikbaar zijn ter beoordeling. Elke belanghebbende moet deze lijst onderzoeken om er zeker van te zijn dat er niets ontbreekt. Deze checklijst moet periodiek worden bijgewerkt. Voorbeelden van activa voor de meeste installaties zijn onder andere:

 • Roerders
 • Luchtsluizen
 • Transportbanden
 • Deuren
 • Stofzakken
 • Versnellingsbakken
 • Manways
 • Mixers en mengers
 • Motoren
 • Leidingen
 • Pompen
 • Kleppen

(bronvermelding: Aon.com)

Communicatie

De communicatie voorafgaand aan de shutdown kent hetzelfde verloop als de communicatie tijdens een change management proces. Breng het bereik in kaart: hoe groot is deze shutdown? Een eerste stap is het vergroten van het bewustzijn rond de noodzaak van het goede verloop van de shutdown, dit zorgt voor meer betrokkenheid. Hoe? Door de nadruk te leggen op de risico’s. Een degelijke training zorgt voor het doordringen van de informatie. En ook voor het testen of de nieuwe vaardigheden aangeleerd werden en de doelgroep klaar is voor het uitvoeren van de aan hen toegewezen job.

[av_animated_numbers number=’ONYX ONE’ icon_select=’no’ icon=’ue84c’ font=’entypo-fontello’ font_size=” font_size_description=’30’ link=” linktarget=’no’ color=” custom_color=’#444444′ custom_class=” admin_preview_bg=” av_uid=’av-39r2uon’]
Contractor Management Systeem
[/av_animated_numbers]

Onyx One ondersteunt haar klanten voor en tijdens het shutdownproces.
Ons systeem:

 • vervangt de klassikale introducties die nodig zijn in aanloop van de shutdown door online e-Learning modules.
 • volgt nauwgezet op wie er nog niet in orde is.
 • zorgt ervoor dat alle betrokken partijen automatisch de juiste informatie krijgen.
 • laat de contractor verantwoordelijken toe hun mensen op de shutdown opdracht aan te melden.
 • geeft inzicht in welke contractor een bepaalde risicovolle taak kan uitvoeren.
 • houdt overzicht door interactieve checklijsten.
 • zorgt voor een grondige opvolging en houdt belangrijke informatie bij voor een volgende shutdown.Bronvermelding:

Oh, J. Seveso II-richtlijn: voor overheid en bedrijven. Arbeidsomstandigheden.
Inventarisatie verlaging van de faseringsfactor. Arbeidsveiligheidsrapport. Comprimo,
Wiersma, T. Safety Performance Indicatoren. Doelfinancieringsvoorstel
Responsible Care Progress Report, DSM,
Hale, A.R.; Heming, B.H.J.; Smit, K.; Rodenburg, F.G.Th.; Van Leeuwen. N.D. Evaluating
Safety in the Management of Maintenance Activities in the Chemical Process Industry.
PMI Standards Committee: a Guide to the Project Management Body of Knowledge.
Oliver, R: organising the Plan for Turnarounds. Petroleum Technology Quarterly. USA.
Bos, M. H: The Shutdown Manager’s Pre-Shutdown Checklist.
Dickey, M. L. and Velasquez-Griffith, P.: ^ractices for Successful Turnarounds, Independent Project Analysis,

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *