Inhoudingsplicht. Wat zegt de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude?


Inhoudingsplicht. Wat zegt de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude?

Sinds 1 januari 2009 kunnen opdrachtgevers of aannemers, die werken toevertrouwen aan een (onder)aannemer met fiscale of sociale schulden, hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van die schulden wanneer zij niet een inhouding op de factuur uitvoeren ten voordele van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Het gaat om 35 % van het bedrag van de werken dat door de (onder)aannemer wordt gefactureerd. Via de onlinedienst “Inhoudingsplicht Sociale Zekerheid” kan men nagaan of de inhoudingsplicht van toepassing is.


Hoe stelt de RSZ vast dat de wettelijk opgelegde inhoudingsplicht niet werd nageleefd?
“De RSZ probeert de werkgevers-debiteurs, die nagelaten hebben de inhouding te doen, te identificeren door een kruising van interne gegevens. Meer bepaald door nazicht van de ondernemingen die vermeld staan in de databank met de werkmeldingen en voor wie geen enkele inhouding op factuur werd ontvangen. Op basis daarvan kan de RSZ aan zijn inspectiedienst vragen om de boekhoudkundige gegevens te verzamelen die nodig zijn met het oog op een eventuele in werking stelling van de hoofdelijke aansprakelijkheid. Als de RSZ op de hoogte is, stellen zij een ingebrekestelling op.”

Welke sancties legt de RSZ op?
“Wanneer de inhoudingsplicht niet wordt nageleefd, beschikt de RSZ over twee soorten “sancties”. Ten eerste, de hoofdelijke aansprakelijkheid, die 100 % bedraagt van de sociale schuld van de aannemer, beperkt tot maximum de totale prijs van de toevertrouwde werken, exclusief btw. Ten tweede, een bijkomende inhouding van 35 % – naast de verplichte inhouding van 35 % wegens vermelding op de website – die geldt als ‘bijslag’ wanneer de opdrachtgever de verplichte inhouding van 35 % niet heeft verricht. Nadat deze “bijslag” is betaald, kan betrokkene daarvan ontheffing vragen en krijgen ten belope van 100 % of 50 % naargelang het al dan niet de eerste keer is dat hij een dergelijke bijslag heeft moeten betalen. Deze “bijslagen” komen niet op de werkgeversrekening, maar gaan naar de rekening RSZ-Beheer.”

Bron: Kamer van Volksvertegenwoordigers
[av_headline_rotator before_rotating=’Inhoudingsplicht’ after_rotating=” interval=’5′ animation=” tag=’h2′ size=” align=’left’ custom_title=” custom_class=” admin_preview_bg=”]
[av_rotator_item title=’Automatische Opvolging’ link=” linktarget=” custom_title=”]
[av_rotator_item title=’Onyx One’ link=” linktarget=” custom_title=”]
[/av_headline_rotator]

Met het online registratie kwalificatie en training platform Onyx One gaat dit proces automatisch. Heeft uw een (onder)aannemer fiscale of sociale schulden?
Dan wordt u automatisch verwittigd. En Onyx One doet veel meer dan dat:

  • Bedrijfskwalificatie
  • Persoonlijke Kwalificatie
  • Opleiding & Test
  • Opvolging & Rapportering

Online registratie, kwalificatie en training platform

Focus op Compliancy, Veiligheid en Beveiliging

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *