De impact van corona op de Belgische industrie

[av_icon_box position=’top’ icon_style=” boxed=” icon=’ue80a’ font=’entypo-fontello’ title=’Implementation Manager Amelie’ link=” linktarget=” linkelement=” font_color=’custom’ custom_title=’#000000′ custom_content=” color=’custom’ custom_bg=’#e4a93d’ custom_font=’#ffffff’ custom_border=” custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_icon_box]

Verandering begeleiden

Focus op het belang van communicatie

De impact van het virus op de Belgische economie
De economische impact zal zich laten voelen langs meerdere kanalen. Door de opgelegde sluitingen van handelszaken en fysieke winkels en andere noodmaatregelen, om de verspreiding van het virus in te dijken, worden heel wat sectoren waaronder de detailhandel, vrijetijdsbesteding, toerisme, horeca, transport en evenementen sterk getroffen. Daarbovenop komen ook de niet-essentiële bedrijven die geen telewerk kunnen voorzien en waar het niet mogelijk is om de fysieke afstand te respecteren. Hoewel alle sectoren gemiddeld negatief worden beïnvloed, brengt de daling van de verkoop of de stopzetting van de verkoop door een gebrek aan e-commerce, bedrijven en zelfstandigen in gevaar, in het bijzonder de kleinste structuren die niet over voldoende cashflow beschikken om een dergelijke aanhoudende crisis het hoofd te bieden.

Volgens de Economic Risk Management Group (ERMG) zou de bedrijvigheid van de Belgische ondernemingen (gewogen gemiddelde op basis van de omzet van 2019 en geaggregeerd per sector) in 2020 met 34 % afnemen als gevolg van de coronacrisis (enquête uitgevoerd tussen 10 en 16 april). De negatieve perceptie van de onderzochte bedrijven is het meest uitgesproken in

de horeca (gemiddelde omzetdaling van 88 % sinds de beperkende maatregelen),
de kunst-, entertainment- en recreatiesector (-83 %) en
de detailhandel (niet-voeding) (-83 %).
Door de grote ongerustheid (7,2 op een schaal van 10) omwille van de coronacrisis zouden vele Belgische bedrijven bovendien hun investeringsplannen herzien. Een derde van de bevraagde ondernemingen heeft geplande investeringen uitgesteld tot een latere datum in 2020 of 2021, terwijl een derde van hen die zelfs voor onbepaalde tijd heeft uitgesteld. Slechts één op de acht ondernemingen zou vasthouden aan haar investeringsplannen.

Behalve een daling van de consumptie-uitgaven en de investeringen (vraagschok) krijgen bedrijven uit verschillende sectoren eveneens te maken met een verstoring van het aanbod (toeleveringsproblemen, voorraadtekort, liquiditeitsproblemen), zo blijkt onder meer uit enquêtes door sectorfederaties.

Wat de buitenlandse handel betreft, staat de directe handel van goederen en diensten tussen besmette gebieden en België onder druk. Onze buitenlandse handel focust zich traditioneel vooral op de landen van de Europese Unie, in het bijzonder Duitsland, Frankrijk en Nederland. Maar ook Italië, het sterkst getroffen Europese land, vormt een belangrijke handelspartner: wat betreft invoer bevindt het land zich op de 7e plaats, met vooral

producten van de chemische en van de aanverwante industrieën (37 %);
machines, toestellen en elektrotechnisch materieel (17 %) en
vervoersmaterieel (11 %).
Op het vlak van uitvoer staat Italië 6e, met onder meer

producten van de chemische en van de aanverwante industrieën (36 %);
onedele metalen en werken daarvan (12 %) en
kunststof en werken daarvan, rubber en werken daarvan (11 %).
De uitgesproken integratie van de Belgische economie in de mondiale waardenketens ligt ook aan de oorsprong van een watervaleffect: wanneer de groei van de economische activiteit elders vertraagt, sijpelt dat, eventueel via tussenschakels, ook door naar ons land. De Franse finale vraag is bijvoorbeeld goed voor 6,2 % van de Belgische toegevoegde waarde, de Duitse vraag voor 5,6 % en de Nederlandse vraag voor 4,0 %. Italië, momenteel zelf hard getroffen door het virus, genereert 2,4 % van onze toegevoegde waarde, terwijl de totale finale vraag uit China goed is voor 1,9 % van de Belgische toegevoegde waarde.

Op de arbeidsmarkt worden bedrijven geconfronteerd met meerdere uitdagingen op het vlak van arbeidsorganisatie. Enerzijds wordt tele(thuis)werken waar mogelijk de regel, anderzijds kan er een afname van het personeel volgen wanneer het personeel besmet raakt.

Sinds februari kunnen Belgische bedrijven die getroffen zijn door COVID-19 een beroep doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid. Volgens de prognose van de RVA van 22 april hebben 129.875 werkgevers een dergelijk verzoek ingediend, wat neerkomt op een potentieel totaal van 1.316.558 werknemers. Volgende sectoren dienden het hoogste aantal aanvragen voor tijdelijke werkloosheid in, ten opzichte van het totaal aantal aanvragen:

algemene reiniging van gebouwen (9,9 %);
uitzendbureaus (3,3 %) en
eetgelegenheden met volledige bediening (3,2 %).
De eerste voorspellingen van de Nationale Bank van België (NBB) over de economische groei in het eerste kwartaal van 2020 in het kader van haar “business cycle monitor” (9 maart 2020) wijzen op een vertraging van de bbp-groei gaande van 0,4 % op kwartaalbasis in het laatste kwartaal van 2019 tot 0,2 % in het eerste kwartaal van 2020.

Hoewel de negatieve impact van de verspreiding van het coronavirus op de groei in het eerste kwartaal beperkt lijkt, zal de daling van de vraag en van het aanbod door verstoringen in de mondiale toeleveringsketens, de economische gevolgen in het tweede kwartaal versterken. De index van aankoopmanagers (Purchasing Managers Index (PMI)) van IHS Markit voor de totale activiteit in de eurozone geeft een sterk signaal dat we aan de start staan van een recessie, gezien de dramatische daling tot 29,7 in maart (vergeleken met 51 in februari 2020), het laagste niveau ooit. Hoewel de activiteit afnam in zowel de sectoren van de verwerkende nijverheid als de dienstensectoren die in de index worden opgenomen, is de krimp in maart het grootst in de dienstensectoren (26,4 in vergelijking met 52,6 in februari).

Op basis van een scenario waarin rekening wordt gehouden met de beperkende maatregelen volgens de huidige regels en dat gedurende een periode van zeven weken, schatten de NBB en het Federaal Planbureau (FPB) dat het reële bbp van de Belgische economie in 2020 met 8 % zou kunnen krimpen. Er wordt uitgegaan van een opleving (+8,6 %) in 2021, voor zover de acute fase van de crisis (geconcentreerd tijdens de eerste helft van 2020) het productiepotentieel van de economie geen blijvende schade toebrengt.

Verandering heeft tijd nodig

Amelie: “Verandering vraagt om acceptatie en dat accepteren vraagt om tijd. Wat we niet kennen, wijzen we resoluut af. Het succes van veranderen ligt in het stapsgewijs aanbrengen en uitdiepen van de hervorming. In het aantonen van de noodzaak van het doorvoeren van een nieuwe manier van werken. Als de geviseerde doelgroep de tijd krijgt om te ‘begrijpen’ zal de verandering sneller aanvaard worden. Acceptatie is de sleutel tot en de hoogste vorm van veranderen.”

Plannen is cruciaal

Amelie: “Weten welke kansen en uitdagingen dat zo’n veranderingsproces met zich meebrengt is van groot belang. Breng het bereik in kaart. Hoe groot is deze verandering? Hoeveel mensen worden er betrokken? Gaat het om een geleidelijke of radicale verandering? Ga ook na of uw ondernemers en uw medewerkers klaar zijn voor verandering. Wat is het de achtergrond van de betrokken groep en welke soort weerstand kan worden verwacht? Hoeveel veranderingen zijn er al aan de gang?”

Creëer bewustzijn

Amelie: “Een eerste stap is het vergroten van het bewustzijn rond de noodzaak van verandering, dit zorgt voor meer betrokkenheid. Hoe we dat doen? Door de nadruk te leggen op het risico van niet veranderen. Bij het implementeren van Onyx One ligt de nadruk op de nadelen van het werken zonder modern contractorbeleid. Je verliest tijd, geld, bent niet ingedekt tegen risico’s en hebt geen overzicht. De intitiële communicatie begint VOOR het doorvoering van de verandering.”

Je kan het niet alleen

Amelie: “Wil je dat de verandering aanvaard wordt? Zorg dan dat je een projectteam samenstelt die elke betrokken afdeling vertegenwoordigt. Zo wordt elke vorm van weerstand geblust voor het begint de branden. Want weerstand duidt vaak op onwetendheid. Wanneer je binnen elke afdeling iemand hebt die het proces ondersteunt, die antwoorden geeft op vragen en die twijfels wegneemt, wordt de weerstand snel en efficiënt omgebogen. Ook bedrijfsleiders en leidinggevenden spelen een cruciale rol bij het doorvoeren van change management. Het projectteam moet een plan voor ondersteunende activiteiten ontwikkelen. Het is haar rol de bedrijfsleiders te ondersteunen om deze plannen uit te voeren. Onderzoek toont aan dat actieve ondersteuning de belangrijkste succesfactor is. Wat wordt bedoeld met actieve deelname? De bedrijfsleiders moeten, gedurende het hele proces, een coalitie van steun opbouwen. Met het management en de werknemers, maar ook met contractoren en onderaannemers.”

Zorg voor een goede training

Amelie: “Training is de hoeksteen in het change management proces. Het zorgt voor het doordringen van de informatie. En ook voor het testen of de nieuwe vaardigheden aangeleerd werden en de doelgroep klaar is voor de volgende stap. Het is belangrijk om te zorgen dat medewerkers en derden op het juiste moment de training volgen. Wat is het ideale moment voor training? Nadat de medewerker zich bewust is van de noodzaak van verandering en nadat ze zich mentaal engageren de verandering te ondersteunen. De trainingsvereisten worden ontwikkeld naargelang de vaardigheden, de kennis en de gedragingen die nodig zijn om de verandering te implementeren. Het zijn dan ook deze trainingsvereisten die het startpunt voor van het projectteam om (online) training te implementeren.”Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *