COVID-19, wat kun je als preventieadviseur doen?

[av_icon_box position=’top’ icon_style=” boxed=” icon=’ue83f’ font=’entypo-fontello’ title=’COVID-19, wat kun je als preventieadviseur doen?’ link=” linktarget=” linkelement=” font_color=’custom’ custom_title=’#000000′ custom_content=” color=’custom’ custom_bg=’#e4a93d’ custom_font=’#ffffff’ custom_border=” custom_class=” admin_preview_bg=” av_uid=’av-16xatpop’][/av_icon_box]

Op 11 maart 2020 verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de uitbraak van het coronavirus COVID-19 tot pandemie. De Europese Commissie werkt samen met de WHO en de volksgezondheidsautoriteiten van de lidstaten om de COVID-19-uitbraak in te dammen.

In de EU houdt het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) deze uitbraak nauwlettend in de gaten en geeft het risicoanalyses om de EU-lidstaten en de Europese Commissie te begeleiden bij hun reactieactiviteiten.

Als preventieadviseur ben jij het eerste aanspreekpunt in je bedrijf. Onyx geeft je een overzicht. Heb je bijkomende vragen? Neem dan contact op met jouw afdeling van het regionaal toezicht van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk.

Dit zijn de links naar sites van de verschillende afdelingen: AntwerpenBrusselLimburg/Vlaams-BrabantHenegouwenLuikNamen/Luxemburg/Waals-BrabantOost-VlaanderenWest-Vlaanderen.

[av_icon_box position=’top’ icon_style=” boxed=” icon=’ue81e’ font=’entypo-fontello’ title=” link=” linktarget=” linkelement=” font_color=” custom_title=” custom_content=” color=” custom_bg=” custom_font=” custom_border=” custom_class=” admin_preview_bg=” av_uid=’av-15jjzz6x’]
Gebruik alleen richtlijnen van gerenommeerde bronnen om het risico op COVID-19 te bepalen. Bepaal het risico niet op basis van ras of land van herkomst; zorg ervoor dat mensen met bevestigde COVID-19 vertrouwelijk worden behandeld; en wees op de hoogte van personen die een bijzonder risico lopen (d.w.z. personen die ouder zijn dan 60 jaar, een onderliggende aandoening of chronische ziekte hebben, of zwanger zijn).
[/av_icon_box]

Ontwikkel een noodplan

Het plan zal uw organisatie helpen om zich voor te bereiden op een mogelijke uitbraak van COVID-19 op de werkplek.

In het plan moet worden aangegeven hoe u uw bedrijf draaiende kunt houden, zelfs als een aanzienlijk aantal werknemers, contractoren en leveranciers niet naar uw site kunnen komen – hetzij vanwege lokale reisbeperkingen, hetzij omdat ze ziek zijn.

Informeer uw medewerkers en uw contractoren over het plan en zorg ervoor dat ze zich bewust zijn van wat ze moeten doen – of niet doen – in het kader van het plan. Benadruk belangrijke punten zoals het belang om uit de buurt van het werk te blijven, zelfs als ze slechts milde symptomen hebben of eenvoudige medicatie hebben moeten nemen (bijv. paracetamol, ibuprofen) die de symptomen kunnen maskeren.

Zorg ervoor dat uw plan zich richt op ziekteverlofregelingen en de geestelijke gezondheids- en sociale gevolgen van een geval van COVID-19 op de werkplek of in de gemeenschap en bied informatie en ondersteuning.

Voor kleine en middelgrote ondernemingen zonder interne ondersteuning kunt u de informatie die online beschikbaar is bij uw bedrijfsgezondheidsdienst, de volksgezondheid en de arbeidsautoriteiten raadplegen voordat u een noodgeval hebt. Raadpleeg de adviezen van uw sectorale organisaties (werkgeversverenigingen, kamers van koophandel, sectorale sociale diensten).

Welke preventiemaatregelen moet u nemen om verspreiding te voorkomen?

 • Affiches plaatsen die aanzetten tot thuisblijven bij ziekte, hoesten en niezen, en handhygiëne bij de ingang van de werkplek en op andere plaatsen waar ze te zien zijn.
 • Zorg ervoor dat elke vuilbak van plastic is voorzien, zodat ze kunnen worden geleegd zonder dat men in contact komt met de inhoud.
 • Leer uw medewerkers en contractoren om hun handen regelmatig te reinigen met een handreiniger op alcoholbasis die minstens 60-95% alcohol bevat, of om hun handen te wassen met water en zeep gedurende minstens 20 seconden.
 • Zorg voor voldoende zeep en water en dit op alle locaties waar de handen kunnen gewassen worden.
 • Breng de werknemers, contractoren en klanten op de hoogte van het feit dat, als COVID-19 zich in uw omgeving begint te verspreiden, iedereen met zelfs een lichte hoest of lage koorts (37,3°C of meer) thuis moet blijven. Ze moeten ook thuis blijven (of van huis uit werken) als ze eenvoudige medicijnen hebben moeten nemen, zoals paracetamol/acetaminofen, ibuprofen of aspirine, die de symptomen van een infectie kunnen maskeren.
 • Medewerkers die griepachtige verschijnselen ontwikkelen (bijv. hoesten, kortademigheid, koorts) dienen onmiddellijk naar huis te gaan. Ze moeten meteen hun huisarts contacteren.
 • Communiceer het gratis nummer waar uw werknemers en contractoren terechtkunnen met al hun vragen: 0800 14 689.

Hoe schoonmaken?

Ga door met het routinematig reinigen van alle vaak aangeraakte oppervlakken, zoals werkplekken, werkbladen en deurkrukken. Gebruik de reinigingsmiddelen die gewoonlijk in deze ruimtes worden gebruikt en volg de aanwijzingen op het etiket.
Er wordt op dit moment geen aanvullende desinfectie buiten de routinematige reiniging aanbevolen.

Zorg voor wegwerpdoekjes, zodat veelgebruikte oppervlakken (bijvoorbeeld deurknoppen, toetsenborden, afstandsbedieningen, bureaus) voor elk gebruik door de medewerkers kunnen worden afgeveegd.

Hoe schoonmaken op sites waar sprake is van verdachte of bevestigde gevallen van COVID-19?

Alle oppervlakken waarmee de persoon in contact is gekomen worden gereinigd, inclusief:

 • Bureaus
 • Toiletten
 • Deurklinken
 • Tafels
 • Telefoons

Openbare ruimtes waar de persoon is doorgekomen (zoals gangen) hoeven niet speciaal te worden gereinigd en gedesinfecteerd.

Als een persoon ziek wordt in een gemeenschappelijke ruimte, moet deze grondig worden gereinigd met wegwerpdoeken en huishoudelijke schoonmaakmiddelen die actief zijn tegen SARS-nCov-2019. Bijvoorbeeld een chlooroplossing (1 eenheid javel/ 9 eenheden water).

Al het afval dat in contact is geweest met de persoon, inclusief gebruikte zakdoeken en maskers, moet in een plastic vuilniszak worden gestopt en vastgebonden wanneer deze vol is. De plastic zak moet dan in een tweede vuilniszak worden gedaan en opnieuw goed worden vastgebonden. De zak mag met het andere afval worden afgevoerd.

Het gebruik van mondmaskers

Het wordt niet aanbevolen om werknemers of derden mondmaskers te laten dragen ter bescherming tegen het virus. Behalve voor gezondheidswerkers wordt het dragen van gezichtsmaskers alleen aanbevolen voor symptomatische personen om het risico van overdracht van de infectie op andere mensen te verminderen.

De beste manier om het risico op infectie te verminderen, is een goede hygiëne en het vermijden van direct of nauw contact (dichter dan 2 meter) met een mogelijk besmette persoon. Installeer plexiglas schermen daar waar de afstand niet gerespecteerd kan worden. Enkele verdelers in Vlaanderen: Imatex, Plexikopen.be, Metaplex.

Wat te doen als een werknemer of een lid van het publiek onwel wordt en denkt dat hij of zij is blootgesteld aan COVID-19?

Als iemand onwel wordt op de werkplek en er reden is om te vermoeden dat hij of zij in contact is gekomen met COVID-19 moet de persoon worden verwijderd naar een gebied dat ten minste 2 meter verwijderd is van andere mensen. Zoek indien mogelijk een kamer of gebied waar zij achter een gesloten deur kunnen worden afgezonderd, zoals een personeelskantoor. Als het mogelijk is om een raam te openen, doe dit dan voor de ventilatie.

De persoon die ziek is, moet zijn of haar mobiele telefoon gebruiken om het aangewezen nummer van de openbare gezondheidsdienst te bellen. Als het een noodgeval is (als ze ernstig ziek of gewond zijn of als hun leven in gevaar is), moet u 112 bellen en de situatie en relevante informatie uitleggen.

Tijdens het wachten op advies van de aangewezen volksgezondheids- of hulpdienst moet de getroffen persoon ten minste twee meter van andere mensen vandaan blijven. Ze moeten voorkomen dat ze mensen, oppervlakken en voorwerpen aanraken en moeten hun mond en neus bedekken met een wegwerpzakdoek als ze hoesten of niezen.

Als ze naar het toilet moeten terwijl ze wachten op medische hulp, moeten ze een apart toilet gebruiken als dat beschikbaar is.

Overweeg om personen te identificeren die aandoeningen hebben waardoor ze een groter risico lopen op een ernstige ziekte (bijvoorbeeld diabetes, hart- en longziekte, oudere leeftijd) en adviseer hen om extra voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals thuisblijven.

Wat te doen als iemand met een vermoeden van COVID-19 onlangs op uw site is geweest?

Het managementteam van het kantoor of de werkplek zal door het Agentschap Zorg en Gezondheid worden gecontacteerd om de zaak te bespreken, om mensen te identificeren die met hen in contact zijn geweest en om advies te geven over eventuele acties of voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen. Deze dienst zal ook de betrokken persoon adviseren over de te nemen maatregelen.

Indien wordt bevestigd dat een werknemer COVID-19 heeft, dienen werkgevers hun collega’s te informeren over hun mogelijke blootstelling aan COVID-19 op de werkplek, maar dienen zij de vertrouwelijkheid te bewaren.

Werknemers die zich goed voelen, maar die thuis een ziek familielid hebben met COVID-19, zijn verplicht hun werkgever op de hoogte stellen.

Wat te doen wanneer personen op de werkplek contact hebben gehad met een bevestigd geval van COVID-19?

Degenen die nauw contact hebben gehad, zal worden gevraagd om zich thuis te isoleren gedurende 14 dagen vanaf de laatste keer dat ze contact hebben gehad met de betrokken persoon. Zij zullen actief worden opgevolgd door de aangewezen volksgezondheidsdiensten.

Als zij binnen hun observatieperiode van 14 dagen nieuwe symptomen ontwikkelen of als hun bestaande symptomen verergeren, moeten zij hun huisarts voor een nieuwe beoordeling. Als ze onwel worden door hoest, koorts of kortademigheid worden ze getest op COVID-19.

Medewerkers die geen nauw contact hebben gehad met het oorspronkelijke bevestigde geval hoeven geen andere voorzorgsmaatregelen te nemen dan het monitoren van hun gezondheid op griepachtige symptomen en kunnen hun werk blijven uitvoeren.

Een bevestigd geval van COVID-19 op de werkplek zal leiden tot angst onder collega’s en sommigen kunnen stress krijgen. Duidelijke communicatie is belangrijk, waarbij werknemers worden doorverwezen naar betrouwbare informatiebronnen over COVID-19. Managers moeten ondersteunend en begripvol zijn en zo flexibel mogelijk omgaan met werkafspraken.

Certificering van afwezigheid op het werk

Met betrekking tot COVID-19 moet de werkgever:

 • Discretie in acht nemen wanneer een werknemer wordt geadviseerd zich te isoleren vanwege een vermoeden van COVID-19 en het advies van de nationale autoriteiten op te volgen.
 • Ervoor zorgen dat het ziekteverzuimbeleid flexibel is en in overeenstemming met de richtlijnen voor de volksgezondheid en dat werknemers op de hoogte zijn van dit beleid.
 • Contact opnemen met de contractorbedrijven en het belang van het thuisblijven van zieke werknemers benadrukken. Hen stimuleren om een niet-bestraffend verlofbeleid te ontwikkelen.
 • Geen ziekte-attest eisen van werknemers die ziek zijn met griepachtige symptomen om hun ziekte te valideren of om terug te keren naar hun werk, aangezien de kantoren van zorgverleners en de medische faciliteiten zeer druk kunnen zijn en niet in staat zijn om dergelijke documentatie tijdig te verstrekken.
 • Een flexibel beleid voeren dat werknemers toestaat thuis te blijven om voor een ziek of afhankelijk familielid te zorgen, aangezien meer werknemers dit misschien moeten doen dan normaal.

Behandeling van post, pakketten of voedsel

Werknemers moeten de bestaande risicobeoordelingen en veilige werksystemen blijven volgen. Er is geen sprake van een vermeende toename van risico’s voor de afhandeling van post of vracht uit bepaalde gebieden.

Communiceren en testen

Online communiceren of testen van werknemers en contractoren kan via het gebruik van toolboxen en assessment e-Learning. Laat het ons weten als we u hierbij van dienst kunnen zijn.Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *