1 op 3 producten die België uitvoert komt uit de chemie of de farma. Deze sectoren zijn goed voor een kwart van de Belgische industrie. Met een handelsoverschot van 23 miljard euro zijn chemie en farma belangrijk voor de welvaart en het welzijn van ons land.