Wekelijks werkongeval met dodelijke afloop

Het aantal arbeidsongevallen blijft stijgen tot bijna 120.000 volgens Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico’s. Elke week sterft er in ons land iemand op de werkvloer. Vooral arbeiders worden het slachtoffer.

  • Facebook
  • LinkedIn

Oorzaken

Vroeger waren vooral de machines oorzaak van de meeste ongevallen met dodelijke afloop. Dit is, mede door de Europese machinerichtlijn en zijn 800 normen, fors gedaald. Vandaag zijn ‘gevaarlijke situaties’ de grote boosdoener. Gevaarlijke situaties uitgelokt door de manier waarop er gewerkt wordt. Bedrijven werken steeds meer met contractoren en sub-contractoren die dan weer met interims werken. Deze mensen zijn niet voldoende vertrouwd met de risico’s. Ze hebben te weinig ervaring en worden slecht voorbereid op hun taak.

Focus op veiligheid

Veiligheid is een wezenlijk deel van contractor management en speelt een steeds grotere rol in de chemische industrie en bouwsector. Ook de andere sectoren volgen.
Bedrijven zoals Umicore en Borealis kiezen met het platform Onyx One voor een nieuwe manier van contractor management.

“De opdrachtgever beschikt over een eenvoudige tool voor opvolging, over accuratere data en over duidelijke criteria volgens een eenduidig proces.”

“Procedures verlopen veel sneller en we beschikken over juiste en volledige informatie. Het zware opvolgingsproces wordt gestroomlijnd en vergemakkelijkt. We weten nu precies met wie we werken.”