We support UN Global Compact

We zijn verheugd om met u te delen dat Onyx One is toegetreden tot UN Global Compact. Deze gelegenheid markeert een bewuste stap in onze voortdurende inzet voor duurzaamheid en ethisch zakendoen.

De United Nations Global Compact is een wereldwijd initiatief inzake duurzaam en verantwoord ondernemen. Door de toetreding engageren we ons om de tien principes van de UNGC, op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie in onze bedrijfsstrategie te integreren.

“Door ons lidmaatschap bij UN Global Compact willen we onderstrepen dat duurzaamheid en verantwoord handelen intrinsiek verbonden is met de kernwaarden van onze organisatie.”
Geert Peter de oude – CEO Onyx One

Reeds vandaag zet Onyx One zich met talrijke maatregelen in voor de bescherming van het milieu en nemen we onze verantwoordelijkheid tegenover onze medewerkers, klanten, commerciële partners en de maatschappij.

  • Wij waarborgen dat we niet betrokken raken bij mensenrechtenschendingen.
  • Wij respecteren en ondersteunen de bescherming van de internationale mensenrechten.
  • Wij dienen en handhaven de vrijheid van vereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen.
  • Wij zetten ons in voor de afschaffing van alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid.
  • Wij zetten ons in voor de afschaffing van kinderarbeid.
  • Wij zetten ons in voor de bestrijding van discriminatie in arbeid en beroep.
  • Wij ondersteunen en handhaven een preventieve aanpak van milieu-uitdagingen.
  • Wij starten initiatieven om grotere verantwoordelijkheid op milieugebied te ondersteunen.
  • Wij bevorderen de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën.
  • Wij treden actief op tegen corruptie in al haar vormen, inclusief afpersing en omkoping.

https://www.unglobalcompact.org
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

Onze toetreding heeft geleid tot een gericht actieplan. Allereerst hebben we als doel gesteld om een werkomgeving te creëren waarin diversiteit, gelijkheid en respect voor mensenrechten centraal staan. We zetten ons in om een veilige en inclusieve cultuur te handhaven en te bevorderen.

Wat betreft milieuverantwoordelijkheid, richten we onze inspanningen op het implementeren van maatregelen om onze ecologische voetafdruk aanzienlijk te verkleinen. Hierbij ligt de nadruk op het verbeteren van energie-efficiëntie en het verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

In lijn met ons streven naar zakelijke integriteit, hebben we onze interne controlesystemen versterkt om corruptie en omkoping doeltreffend te bestrijden. Eerlijk en transparant handelen staat bij al onze zakelijke transacties bovenaan onze lijst van prioriteiten.

Met ons lidmaatschap omarmen we een veelbelovende reis naar een toekomst waarin onze vastberadenheid om bij te dragen aan bredere maatschappelijke en milieudoelstellingen meer dan ooit centraal staat.

“We raden Onyx One zonder twijfel aan! Heel wat van onze huiscontractoren werkten al met het systeem en dit heeft ons overtuigd. We zijn tevreden over het platform en over de samenwerking.”

Fons Huybrechts
Operationeel Preventie Adviseur – Bayer Agriculture bv

“Onyx One verbeterde aanzienlijk ons contractor management. Alle documenten en certificaten worden nu automatisch opgevolgd. Het is een gebruiksvriendelijk systeem en ze beschikken over een sterke servicedesk.”

Diana De Peuter
Finance and IT Manager – Monument Chemical bv

“We hebben via Onyx One een uitstekende veiligheidsopleiding (e-Learning) voor de contractors en de samenwerking verloopt vlot.”

Luc Dejonghe
HSSE Manager  – Shell Catalysts & Technologies Belgium N.V.