Veiligheid op het werk

economische gevolgen van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW).welke maatschappelijke kosten kunnen ontstaan als gevolg van
onvoldoende preventieve maatregelen

De economische voordelen van veiligheid en gezondheid op het werk zijn nog nooit zo duidelijk geweest. Nieuwe schattingen van een internationaal project tonen aan dat arbeidsgerelateerde ongevallen en ziekten de EU elk jaar minstens 476 miljard euro kosten.

De economische voordelen van veiligheid en gezondheid op het werk zijn nog nooit zo duidelijk geweest. Nieuwe schattingen van een internationaal project tonen aan dat arbeidsgerelateerde ongevallen en ziekten de EU elk jaar minstens 476 miljard euro kosten.

De wereldwijde en Europese kosten van werkgerelateerde ongevallen en ziekten zijn aanzienlijk. Figuur
1 geeft de wereldwijde kosten aan van 2 680 miljard euro, hetgeen gelijk is aan 3,9 % van het
wereldwijde bbp. Ter vergelijking, de Europese kosten bedragen 476 miljard euro, hetgeen met 3,3 %
van het Europese bbp in verhouding lager is dan het wereldgemiddelde. De verhouding tussen dodelijke
en niet-dodelijke gevallen in de EU-28 en wereldwijd is nagenoeg gelijk: voor beide categorieën
ongeveer de helft van de totale kosten.

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het
werk (EU-OSHA)

Hoewel het belang van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in veel landen wordt onderkend,
hebben veel werknemers nog altijd te maken met ongezonde en onveilige werkomstandigheden
(Internationale Arbeidsorganisatie, 20111). In 2013 vonden er in de EU28 ongeveer 3,1 miljoen nietdodelijke ongevallen gevolgd door ten minste vier dagen afwezigheid en 3 674 dodelijke ongevallen plaats
(Eurostat, 2016a)2. In hetzelfde jaar bedroeg het percentage van de bevolking van de EU28 dat leed aan
een of meer werkgerelateerde – door het werk veroorzaakte of verergerde – gezondheidsproblemen
gemiddeld 7,4 % (Agilis, 20153).

ontwerp en de implementatie van nieuw beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk.

[av_icon_box position=’top’ icon_style=” boxed=” icon=’ue80a’ font=’entypo-fontello’ title=’Implementation Manager Amelie’ link=” linktarget=” linkelement=” font_color=’custom’ custom_title=’#000000′ custom_content=” color=’custom’ custom_bg=’#e4a93d’ custom_font=’#ffffff’ custom_border=” custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_icon_box]

Het verbeteren van de veiligheid in complexe industriële omgevingen is een moeilijke opgave voor bedrijven. De aanpak voor het bekomen van meer veiligheid steunt op vier pijlers:

  • de ontwikkeling van indicatoren en richtlijnen
  • het ontwikkelen voor methoden van analyse
  • het ontwikkelen van een positive veiligheidscultuur
  • het beïnvloeden van menselijk gedrag

Waarom is het verbeteren van de veiligheid zo moeilijk?

Het inzetten van betrouwbare technologie in combinatie met een grondig veiligheidsbeleid zou voldoende moeten zijn om de veiligheid op de site te waarborgen. Ware het niet dat constante veranderingen roet in het eten gooien. Veranderingen zoals reorganisaties, beleidswijzigingen en het inzetten van externe en wisselende medewerkers bijvoorbeeld. Dit resulteert in de praktijk waak in situaties waar niet meer bereik wordt dan het op peil houden van de huidige veiligheidsprestaties.Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *