Onrustwekkend aantal ongevallen op de werkvloer
Onrustwekkend aantal ongevallen op de werkvloer

De harde cijfers

De cijfers gepubliceerd door Fedris, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s, blijven verontrustend. 50 % van de arbeidsongevallen leidt tot een arbeidsongeschiktheid van kortere of langere duur. Iets meer dan 10% heeft ernstigere gevolgen, in hoofdzaak blijvende invaliditeit. Meer dan 100 mensen laten jaarlijks het leven in de privésector. Het aantal werkongevallen stijgt aanzienlijk.Percentage ongevallen per leeftijdscategorie

Het aantal werkongevallen in België stijgt in alle leeftijdscategorieën. De 20- tot 29-jarigen scoren hoger dan gemiddeld. De jonge werknemers zijn dus vaker het slachtoffer, maar met minder zware gevolgen. Het aantal ongevallen met definitieve arbeidsongeschiktheid stijgt naargelang de leeftijd van het slachtoffer. Het grootste risico op een ongeval doet zich voor bij het begin van de loopbaan. Zo’n 14 procent van de ongevallen gebeurt tijdens de eerste 11 maanden van tewerkstelling.Percentage ongevallen per beroepscategorie

Het merendeel van de werkongevallen, maar liefst 27%, vindt plaats op de weg of tijdens het transport op de site. Gevolgd door de categorie ‘onderhoud, reparatie, regeling en afstelling’, verantwoordelijk voor 13% van de arbeidsongevallen. ‘Renovatie, reparatie, aanbouw en onderhoud’ staat op de vierde plaats met 8%, gevolgd door de categorie ‘productie, verwerking en bewerking’, goed voor 6% van alle ongevallen op de werkvloer.Aantal ongevallen per administratief arrondissement

Antwerpen is met maar liefst 11.104 ongevallen de slechte leerling van de klas. De tweede plaats is voor Brussel hoofdstad met 6.806 werkongevallen, op de voet gevolgd door Luik, verantwoordelijk voor 6.531 aangiften. In arrondissement Gent, goed voor de vierde plaats,  werden 6000 ongevallen geregistreerd. De meest veilige plaats om te werken in België is Aarlen, met slecht 172 arbeidsongevallen.Oorzaken

 • Gebrek aan ervaring.
 • Grote doorstroming van werknemers op de werkplek.
 • Kortstondige arbeidsbetrekkingen.
 • Complexe situatie op de werkplek en een gebrekkige communicatie.
 • Onvoldoende beveiliging van een machine.
 • Een zekere onvoorzichtigheid.
 • Een hoog werktempo.Procedure bij een ernstig ongeval

De toe te passen procedure omvat in de praktijk vier stappen:

 • Het ernstig arbeidsongeval wordt onmiddellijk door de bevoegde preventiedienst of – diensten onderzocht.
 • Dodelijke arbeidsongevallen en arbeidsongevallen met een blijvende arbeidsongeschiktheid worden onmiddellijk aan de bevoegde ambtenaren gemeld.
 • Om de onmiddellijke herhaling van het ernstig arbeidsongeval te vermijden, worden bewarende maatregelen getroffen.
 • Een omstandig verslag over het ongeval wordt binnen de tien dagen na het ongeval aan de bevoegde ambtenaar bezorgd.


Wat is Onyx One?

Onyx One verhoogt de veiligheid op werkvloer. Het is een contractor management systeem voor de industrie. Een cloud based softwareoplossing die toelaat contractoren en aannemers te kwalificeren, te trainen, online aan te melden en op te volgen. Het is snel implementeerbaar en gemakkelijk in gebruik.
In tegenstelling tot andere contractorsystemen is Onyx One een Community-based platform waarop alle opdrachtgevers en alle contractoren kunnen werken. Het bundelt de gemeenschappelijke noden van alle opdrachtgevers. En het vermindert de administratieve last voor de contractor aanzienlijk.


“Procedures verlopen veel sneller en we beschikken over juiste en volledige informatie. Bovendien stelt ons contractor platform ons in staat het zware opvolgingsproces te stroomlijnen en aanzienlijk te vergemakkelijken. We weten nu precies met wie we werken.”
Marcel Verheyden – Borealis

“De opdrachtgever beschikt over een eenvoudige tool voor opvolging, over accuratere data en over duidelijke criteria volgens een eenduidig proces.”
Virginie Herbert – Umicore
Hidden
Naam(Vereist)
De persoonlijke informatie die u ons verschaft via dit webformulier wordt vertrouwelijk behandeld en enkel voor de duur van de behandeling vastgelegd. We geven uw persoonlijke gegevens niet aan derden door.


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *