Goed doordacht en beheerd contractor management

Goed doordacht en beheerd contractor management

Het inzetten van contractoren en aannemers in de chemische en bouwindustrie is meer dan ooit aan de orde van de dag. Veel bedrijven doen een beroep op derden om hun technisch personeel aan te vullen. Zij worden ook ingezet voor specifieke taken, waarbij vaak gevaarlijke activiteiten zijn betrokken. Het kan gaan om werkzaamheden aan kritische procesinstallaties en apparatuur of het uitvoeren van niet-routinematige activiteiten waarbij er een groter risico op schade bestaat als hun werk niet goed wordt beheerd. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat contractanten naar behoren worden ingelicht, begeleid en gecontroleerd. Zo wordt hun veiligheid en de integriteit van uw installatie en processen gegarandeerd.
Want samenwerken helpt iedereen om veilig te werken.

Contractoren en veiligheid

Waarom contractoren en aannemers beheren?

De HSE manager zei: “We hebben geen grote problemen gehad, maar we weten dat we strenger moeten worden”, “We hebben veilige systemen voor het personeel, maar die worden niet altijd doorgegeven aan derden”, “De aannemersfirma die een lek komt repareren, weet niets van de chemische industrie”, “We weten niet precies welke subcontractoren voor ons werken.”

Klinken deze situaties bekend in de oren? Laten we het dan even hebben over de noodzaak van het beheer van contractoren en aannemers, of het nu om één of honderden verschillende contractanten gaat, er is altijd ruimte voor verbetering!

De kosten van mismanagement

Niemand plant een ongeluk. Niemand wil ziek worden als gevolg van zijn
werk. Toch is er geen tekort aan voorbeelden, sommige ernstig of met dodelijke afloop. Onlangs was er nog het drama op het bouwwerf waar een schoolgebouw instortte en het leven kostte aan meerdere buitenlandse subcontractoren.
Het niet of niet goed beheren van derde en vierde partijen kan de oorzaak zijn van grote verliezen in mensenlevens, productietijd, producten en apparatuur. Door een tekort aan doordacht management kan de onderneming geconfronteerd worden met schadevergoedingen en andere juridische sancties. Verzekeringspremies kunnen stijgen of de dekking kan worden geweigerd wegens een slechte staat van dienst op het gebied van schadeclaims. Weeg grondig de kosten af. Zeggen “Dat kan ons niet gebeuren” of “Waarom zouden we hier allemaal aan denken?” is vragen om problemen.

De gevaren van niet communiceren met derden

Ook een gebrek aan communicatie kan leiden tot gevaarlijke situaties. Ongelukken komen regelmatig voor in de volgende omstandigheden:

 • De gevaren van de uit te voeren job zijn niet geïdentificeerd en er zijn geen stappen ondernomen om de risico’s tot een minimum te beperken.
 • Er is geen controle om ervoor te zorgen dat de contractor of aannemer de gezondheids- en veiligheidsregels respecteert.
 • Een gebrekkige interne communicatie leidt tot onwetendheid van het interne personeel. Ze weten niet dat er een contractor aan het werk is.

U kunt good practises binnen uw bedrijf als vanzelfsprekend beschouwen, maar ga er niet van uit dat hetzelfde geldt voor contractoren en aannemers. Zelfs vaste aannemers moeten eraan herinnerd worden. Moet u uw procedures voor het werken met aannemers verbeteren? Weet u zeker dat ze alle aannemers dekken, elke keer opnieuw?


“Procedures verlopen veel sneller en we beschikken over juiste en volledige informatie. Bovendien stelt ons contractor platform ons in staat het zware opvolgingsproces te stroomlijnen en aanzienlijk te vergemakkelijken. We weten nu precies met wie we werken.”

Een praktijkvoorbeeld van gebrekkige communicatie

Een contractorfirma werd opgeroepen om enkele beschadigde pijpleidingen te vervangen. De job moest op hoogte uitgevoerd worden en de toegang was moeilijk. Uiteindelijk voerden ze de job uit op een ladder die tegen een tank leunde. Halverwege de ochtend viel een van de contractoren en hij kwam terecht op een nabijgelegen installatie. Hij liep ernstige inwendige verwondingen op.

De opdrachtgever zei: “We verwachtten dat ze gisteren zouden komen om het werk af te maken maar ze kwamen niet opdagen. We wisten niet eens dat ze vanochtend ter plaatse waren.

De contractorfirma zei: “Onze mannen konden het werk gisteren niet afmaken omdat het weer te slecht was.”
De opdrachtgever zei: ‘We wisten niet dat ze vanaf een ladder werkten – we hadden verwacht dat ze een steiger hadden neergezet of een hoogtewerker zouden gebruiken. Het was moeilijk om bij de pijp te komen.”

De contractorfirma zei: “Het bedrijf had dit deel van de leiding niet opgenomen in hun oorspronkelijke verzoek – het was een toevoeging toen ze zich realiseerden dat het probleem groter was dan verwacht.”

Dit is een typisch voorbeeld van gebrekkige communicatie. De contractorfirma  werd aan haar lot overgelaten en de opdrachtgever wist niet eens dat ze op dat moment ter plaatse waren. De inhoud van de opdracht werd gewijzigd en niemand hield nog rekening met de risico’s.


“De opdrachtgever beschikt over een eenvoudige tool voor opvolging, over accuratere data en over duidelijke criteria volgens een eenduidig proces.”

Test het niveau van uw contractor management

 1. We weten op elk moment welke contractoren en subcontractoren (aannemers of onderaannemers) zich op de site of de werf bevinden.
  A. Ja
  B. Meestal wel
  C. Af en toe
 2.  Er heeft zich nog nooit een ernstig incident of ongeval voorgedaan waarbij contractoren of aannemers betrokken waren.
  A. Waar
  B. Geen idee
  C. Niet waar
 3. Onze contractoren en aannemers doorlopen telkens een volledig kwalificatieproces voor ze aan de job beginnen.
  A. Altijd
  B. Meestal wel
  C. Min of meer
 4. We controleren altijd of hun attesten en verzekeringen in orde zijn. We doen dit ook voor onderaannemers en subcontractoren.
  A. Altijd
  B. Bijna altijd
  C. Min of meer
 5. We maken een planning voor elke uit te voeren job en brengen de gevaren in kaart en beoordelen de gevaren in elke fase.
  A. Inderdaad
  B. Soms wel
  C. Zelden
 6. We laten contractoren en subcontractoren een compliance training volgen en we controleren of ze de inhoud helemaal doorlopen en begrepen hebben.
  A. Ja dat doen we
  B. Meestal toch wel
  C. Niet vaak
 7. We houden controle tijdens de hele duurtijd van de klus
  A. Ja
  B. Meestal
  C. Soms
 8. Na het uitvoeren van de job communiceren we met de contractor en we houden belangrijke gegevens zoals bijna-ongevallen bij.
  A. Altijd
  B. Als het mogelijk is
  C. Dat gebeurt niet zo vaak

Score : A= 8   B= 5  C= 1


Van 56 tot 64

Gefeliciteerd! U heeft een uitstekend niveau van contractor management!
Maar blijf niet op uw lauweren rusten, het goed beheren van derden op uw site is ‘a work in progress’.
Ga na wat u nog kunt verbeteren. Stel u regelmatig de vraag of het nog veiliger, sneller of efficiënter kan.


35 tot 55

Er is ruimte voor verbetering
In theorie bent u halverwege. Sommige procedures en de opvolging daarvan kunnen veiliger en beter. Maak een actieplan op en wacht niet tot er ongelukken gebeuren. Bekijk het implementeren van een contractor management systeem voor het optimaliseren van uw contractor management.


Van 8 tot 34

De tijd dringt!
Topcijfers voor eerlijkheid. Misschien hebben deze vragen u geholpen om enkele tekortkomingen te identificeren. Wilt u graag een stappenplan ontvangen voor het implementeren van efficiënt contractor management? Neem dan gerust contact met ons op.


Graag meer weten over goed beheerd en doordacht contractor management? Laat dan gerust uw gegevens na.

De persoonlijke informatie die u ons verschaft via dit webformulier wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen wanneer u ons een vraag stelt, worden alle gegevens voor de duur van de behandeling vastgelegd. We geven uw persoonlijke gegevens niet aan derden door.

Hidden
Naam(Vereist)
De persoonlijke informatie die u ons verschaft via dit webformulier wordt vertrouwelijk behandeld en enkel voor de duur van de behandeling vastgelegd. We geven uw persoonlijke gegevens niet aan derden door.
Ga naar Onyx Online Learning, onze e-Learning website

[av_postslider link=’category,129′ wc_prod_visible=” wc_prod_hidden=’hide’ wc_prod_featured=” prod_order_by=” prod_order=” date_filter=” date_filter_start=” date_filter_end=” date_filter_format=’yy/mm/dd’ items=’4′ offset=’0′ contents=’title_read_more’ columns=’1′ preview_mode=’auto’ image_size=’portfolio’ autoplay=’yes’ interval=’5′ lazy_loading=’disabled’ alb_description=” id=” custom_class=” template_class=” av_uid=’av-kru7y5ua’ sc_version=’1.0′]

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *