Werken met derden? Efficiëntie en kostenreductie zijn van het grootste belang bij het uitbesteden van werkzaamheden.  Om te voldoen aan het wettelijk kader, zijn een goede uitwisseling van informatie, opleiding en opvolging essentieel.