De veiligheidsuitdagingen en -oplossingen van vandaag en morgen

De industriële veiligheidsuitdagingen en -oplossingen van vandaag en morgen.

Industriële ondernemingen hebben te maken met unieke veiligheidsuitdagingen omdat gevaren en incidenten niet alleen van invloed zijn op de mensen op de fabrieksvloer. Gemiste dagen door letsel, chemische risico’s en ongelukken (eventueel met derden) kunnen uw productie-output beïnvloeden. Zo komen ook uw leveringen de relaties met uw leveranciers en klanttevredenheid vertraging kunnen oplopen.

Een goede industriële veiligheid is de beste manier om te zorgen voor een soepel lopende operatie die het beste voor heeft met werknemers, leveranciers en klanten. Industriële veiligheid werkt hard aan het voorkomen van gevaren op de werkplek, waaronder blootstelling aan chemische stoffen, slechte ergonomie en fysieke gevaren, zodat de zaken gewoon door kunnen gaan zonder onderbreking van de productie.

Veelvoorkomende obstakels in strategieën voor industriële veiligheid
Het bereiken van industriële veiligheid is des te uitdagender vanwege alle bewegende onderdelen van EHS. Kijk eens naar enkele van de belangrijkste complicaties die een onveilige werkomgeving kunnen creëren:

Complexe veiligheidswetten
De wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid evolueert voortdurend om veiligere werkomgevingen te creëren, maar het is een voortdurende uitdaging om op de hoogte te blijven van deze veranderingen. Niet alleen moet u deze veranderingen begrijpen en u eraan aanpassen, u moet ze ook communiceren aan uw werknemers en ervoor zorgen dat zij er op de juiste manier naar kunnen handelen.

Ergonomische risico’s
Veel industriële productie vereist repetitieve bewegingen die niet veel variatie toelaten. Werknemers voeren urenlang dezelfde taken uit, waardoor ze het risico lopen werkgerelateerde letsels op te lopen. De bewegingen van veel productiewerkzaamheden zijn grotendeels onveranderlijk. Het kan zijn dat u weinig kunt doen om draaien, buigen, bukken, reiken of tillen voor bepaalde taken te beperken.

Om dit tegen te gaan, kunnen EHS-leiders werknemers aanmoedigen om regelmatig pauzes te nemen (wat de productiviteit kan beïnvloeden) of beschermingsmiddelen of apparatuur te gebruiken, zoals anti-vermoeidheidsmatten of rugsteunen.

Voortdurende training van werknemers
Een getrainde werknemer is een geïnformeerde werknemer, maar het bijhouden van de trainingseisen voor een hele staf kan een fulltime baan op zich zijn. EHS leiders moeten erkennen dat training een belangrijke investering is, en evenveel prioriteit moet krijgen voor “doorgewinterde” werknemers als voor nieuwkomers.

Training is vaak problematisch. Om te beginnen kunnen veel werknemers het belang van de training niet in verband brengen met hun werk en nemen ze de training niet serieus. Sommigen zien training als een noodzakelijk onderdeel van het werk in plaats van een taak met toegevoegde waarde. Als uw werknemers al lang in dienst zijn, kunnen ze eerder geneigd zijn om de training te volgen in plaats van te absorberen en toe te passen wat ze leren, omdat ze gewend zijn om taken op een bepaalde manier uit te voeren.

Dit zijn niet de enige problemen op het gebied van industriële veiligheid. Door de verscheidenheid aan apparatuur, machines, voertuigen, gereedschappen en mensen die nodig zijn voor een succesvolle operatie, zijn er ontelbare potentiële gevaren die onmogelijk te plannen lijken. Industriële veiligheid is echt een mentaliteit van “wees klaar voor alles” en moet met zorg worden benaderd.

Hoe de uitdagingen van vandaag op het gebied van industriële veiligheid aan te pakken
Het bereiken van een hoger niveau van gezondheid en veiligheid in een industriële omgeving is een complex doel, maar het is absoluut essentieel voor een succesvolle werkplek.

Vanwege de talloze onderdelen van industriële veiligheid is een gedetailleerde organisatie van cruciaal belang. Veel productie- en industriële bedrijven vertrouwen op EHS-software om hun strategieën te plannen, uit te voeren en te bewaken.

Alles van updates van veiligheidsvoorschriften en -procedures tot trainingsbeheer kan in de software worden uitgevoerd, zodat uw EHS-afdeling over samenhangende functionaliteit beschikt.

Bovendien kunt u waarnemingen op de werkplek, incidenten, verwondingen en andere gevaren bijhouden en beheren en deze in de loop van de tijd controleren. Dit is een enorme hulp als het gaat om het identificeren en meten van de impact van ergonomische problemen, omdat deze zich meestal in de loop van de tijd manifesteren.

Meer aandacht voor industriële veiligheid is het begin van een veilige, bevredigende werkomgeving. Als u zoveel mogelijk obstakels wegneemt en uw veiligheidsinitiatieven een doel en waarde meegeeft, creëert u een plek waar werknemers graag willen werken.

En dat is een resultaat waar iedereen van kan profiteren.

Er zijn steeds meer veiligheidsgerelateerde problemen waarmee we in de industrie worden geconfronteerd. Wat zijn de uitdagingen van vandaag?

 • voldoende personeel aantrekken en personeelsverloop
 • voldoen aan de veiligheidsnormen van zowel de klant als bedrijf
 • de betrokkenheid van het personeel stimuleren
 • het dragen van de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen
 • het overwinnen van een slechte bedrijfscultuur
 • de betrokkenheid en steun van het management stimuleren en ervoor zorgen dat ze het voorbeeld geven
 • het personeelsverloop aanpakken
 • onvoldoende of gebrekkige opleiding omvormen
 • de naleving van veiligheidsregels door contractoren/onderaannemers aanpakken
 • de weerstand om nieuwe ideeën te omarmen breken
 • meer financiële middelen voor veiligheidsinspanningen vrijmaken

 • Om deze problemen in het komende jaar aan te pakken, hebben de respondenten verschillende
  oplossingen uitgewerkt. Wat het personeelsbestand betreft, zegt een respondent dat dit onder
  andere inhoudt dat naarmate de organisatie groeit, ook het EHS-personeel groeit. Daarnaast is de
  respondent van plan te kijken naar mogelijkheden voor een aanvoersysteem voor functies op
  instapniveau.
  Andere oplossingen zijn het ontwikkelen van een meer inclusieve en transparante
  veiligheidscultuur; het ontwikkelen van meer richtlijnen voor telewerken, training en
  communicatie/feedback; het veranderen van het management van veiligheidsteams;
  leiderschapstraining en het stellen van top-down verwachtingen; het instellen van disciplinaire
  maatregelen voor werknemers die zich niet aan het veiligheidsbeleid houden; verbeterde
  wervingsinspanningen; meer trainingsmogelijkheden; meer interactie met klanten om hen voor te
  lichten over ongevallen die voorkomen kunnen worden en mogelijke OSHA-boetes voor nietnaleving; en het houden van meer engagementsessies.
  VEILIGHEIDSCULT
  UUR
  Verschillende vragen in de enquête
  hadden betrekking op de
  veiligheidscultuur. Op de vraag hoe zij
  de veiligheidscultuur van hun
  organisatie zouden beoordelen,
  antwoordde 64% van de respondenten
  dat deze goed was, 18% zei uitstekend,
  16% zei dat hun cultuur onder het
  gemiddelde lag en 2% zei dat hun
  cultuur slecht was.
  Wat betreft de belangrijkste uitdagingen bij
  het opbouwen van een veiligheidscultuur,
  gaven de respondenten aan dat het
  betrekken en motiveren van werknemers
  (72%), het in evenwicht brengen van
  productiedruk en veiligheidsinspanningen
  (59%), en het verkrijgen van
  leidinggevenden
  samenwerking (45%) vormden de grootste
  uitdaging. Daarna volgden een doeltreffende
  opleiding (34%), onwil van de werknemers om
  de regels op te volgen (31%), steun krijgen
  van de C-suite of het hoger management
  (26%), en het meten van de
  veiligheidsprestaties (26%).
  De grootste uitdagingen bij het
  opbouwen van een
  veiligheidscultuur:
  72%
  werknemers engageren en motiveren
  59%
  evenwicht tussen productiedruk en
  veiligheidsinspanningen
  45%
  het verkrijgen van medewerking van de supervisor
  34%
  het verstrekken van doeltreffende opleiding
  31%
  onwil van de werknemer om de regels te volgen
  26%
  steun krijgen van C-suite of hoger management
  26%
  meten van veiligheidsprestaties
  40%
  36%
  20%
  4%
  Een belangrijke factor voor een sterke
  veiligheidscultuur is de steun van het
  leiderschap. Hierover gevraagd:
  van de respondenten gaf aan dat de leiding van
  hun organisatie zich zeer inzet voor de
  ondersteuning van een sterke veiligheidscultuur,
  zei dat de leiding voldoende toegewijd was,
  zei dat het enigszins geëngageerd was,
  zei dat hun leiderschap niet toegewijd was.
  4
  WERKNEMERSBETROKKENHEID
  Veiligheidsinspanningen werken niet zonder betrokken werknemers. Op de vraag hoe
  betrokken werknemers zijn bij de veiligheidsprogramma’s van de organisatie antwoordde
  20% van de respondenten dat hun werknemers zeer betrokken waren, 68% zei dat ze
  enigszins betrokken waren, en 12% zei dat hun werknemers minimale of
  geen betrokkenheid.
  Er zijn veel verschillende manieren om deel te nemen aan veiligheidsprogramma’s.
  Eenennegentig procent van de respondenten zei dat hun werknemers training krijgen, 78%
  zei dat ze veiligheidsvergaderingen bijwonen, 71% zei dat werknemers gevaren melden,
  54% zei dat ze apparatuur inspecteren en 54% zei dat ze in veiligheidscommissies zitten.
  Opleiding
  ontvangen
  91% 78%
  Werknemers
  wonen
  veiligheidsvergad
  eringen bij
  Werknemers
  melden
  gevaren
  71%
  Werknemers voeren
  inspecties uit
  54%
  Werknemers zetelen
  in
  veiligheidscomités
  54%
  5
  Andere manieren van deelname zijn een veiligheidshoek
  met informatie over veiligheid, een observatieprogramma,
  stimuleringsprogramma’s voor veiligheid, een “Safety
  Pulse Hotline”, vakbondstrainingen, helpen bij het trainen van
  anderen, risicobeoordelingen, veiligheidsbijeenkomsten,
  “Safety Standout Awards”, het melden van goede vangsten
  en bijna-ongelukken, “hazard hunts”, mentorschap van
  veiligheidsprofessionals op bouwplaatsen,
  driemaandelijkse veiligheidsoefeningen en het laten
  samenwerken van aangewezen veiligheidskapiteins met
  werknemers.
  op veiligheid.
  Gevraagd naar belemmeringen voor de
  betrokkenheid van werknemers bij veiligheid,
  van de respondenten zei dat er te weinig
  tijd was voor werknemers om deel te
  nemen aan veiligheidsinspanningen,
  zei dat werknemers veiligheid niet als een
  kernonderdeel van hun takenpakket
  beschouwen,
  zegt dat werknemers veiligheid zien als
  een belemmering voor productiviteit,
  zei gebrek aan vertrouwen tussen
  werknemers en management.
  Andere geconstateerde belemmeringen waren het
  gebrek aan consistente verantwoordelijkheid en de juiste
  middelen om hun werk veilig te doen; werknemers zijn te
  38%
  29%
  13%
  11%
  gemakkelijk op afstand gaan werken; werknemers zijn
  bang voor represailles; gebrek aan letsel creëert een “we
  doen het goed”-mentaliteit; gebrek aan
  opleiding en bewustmaking; en gebrek aan leiderschap.
  6
  31% zei moraal en
  behoud van
  personeel 19%
  over de
  gevaren van
  besmettelijke
  ziekten zoals
  COVID-19,
  2%
  zei
  geweld
  op de
  werkplek.
  van de
  respondente
  n van de
  enquête zei
  dat er een
  gebrek is
  aan
  betrokkenhe
  id van de
  werknemer
  s bij de
  veiligheid,
  28% zei gebrek
  aan steun
  van het
  management
  ,
  12% zei
  cyberaanvall
  en, 1%
  LEIDERSCHAPSKWESTIES
  Leiders op het gebied van veiligheid hebben dagelijks met veel problemen te
  maken. Gevraagd naar hun grootste zorg,
  Andere genoemde punten van zorg zijn systematische fouten en verlies van interesse; ernstig letsel;
  miscommunicatie; tijd vrijmaken voor veiligheidstraining; brandveiligheid/evacuatie in een hoog
  gebouw; taalbarrières; gebrek aan erkenning voor de inspanningen van werknemers om incidenten te
  verminderen; onvermogen om een blijvende of wijdverbreide verandering in de werkcultuur en
  praktijken teweeg te brengen; gebrek aan interne normen; handhaving door supervisors; en OSHAinspecteurs die “iets moeten aanhalen, ongeacht de inspanningen die zij zich getroosten om het te
  corrigeren
  onveilige omgevingen.”
  Gevraagd naar de belangrijkste zorgen van het management op het gebied van veiligheid, zei 33%
  van de respondenten dat het moreel van het personeel en het vasthouden van werknemers te
  wensen overliet, 25% zei dat de betrokkenheid van werknemers te wensen overliet, 20% zei dat het
  ging om besmettelijke ziekten zoals COVID-19, 6% zei dat het ging om aanvallen op cyberveiligheid
  en 1% zei dat het ging om geweld op de werkplek. Andere genoemde punten van zorg waren het
  bijhouden van meetgegevens, gebrek aan productie, gestegen kosten voor
  arbeidsongevallenverzekeringen en recente wetswijzigingen, ernstig letsel, overheidsmandaten,
  ergonomie en OSHA-dagvaardingen.
  De belangrijkste
  veiligheidszorgen van
  het management M
  o
  r
  a
  a
  l
  e
  n
  b
  e
  h
  o
  ud van
  personeel
  Gebrek aan
  betrokk
  enheid
  van
  werkne
  mers
  Infect
  iezie
  kten
  cyberbeveilig
  ing
  Aanvallen
  Gewe
  ld
  op
  de
  wer
  kplek
  25%
  20%
  33%
  6%
  1%
  81%van de respondenten zei te
  verwachten dat deze veranderingen
  op de lange termijn zullen
  aanhouden.
  NIEUWE VERANTWOORDELIJKHEDEN
  De afgelopen twee jaar zijn voor iedereen bijzonder stressvol geweest, maar vooral voor
  veiligheidsleiders. Drieënzeventig procent van de respondenten zei dat ze de afgelopen twee
  jaar nieuwe verantwoordelijkheden op zich hebben moeten nemen die niet traditioneel zijn voor
  hun rol. Deze nieuwe verantwoordelijkheden omvatten de gezondheid van werknemers
  opsporing en vertrouwelijkheid (49%), programma’s voor geestelijke gezondheid en welzijn van
  werknemers (42%), naleving van duurzaamheidsvoorschriften (38%), ontwerp van werkplekken en
  werkstroomprocessen (34%), bedrijfscontinuïteitsplanning (33%), cyberveiligheid en
  gegevensprivacy (10%), en financieel toezicht op leveranciers (6%).
  Andere opgesomde verantwoordelijkheden waren het bijhouden van COVID-test- en
  vaccinatiedocumenten; fysieke ondersteuning van operaties wegens gebrek aan personeel;
  financiële controle en herzieningsanalyse; gegevensinvoer en testen van nieuw
  computersysteem; onderhoud van vrachtwagens en gereedschap; onderzoeken naar pesterijen;
  personeelszaken; tracering van contacten, quarantaineprotocollen, stressbeheer van werknemers;
  controle en beheer van fit tests en inventaris van persoonlijke beschermingsmiddelen; beveiliging;
  kwaliteitsbeheer; en enkele milieu-inspectietaken.
  Het handhaven van hoge veiligheidsnormen is ook een uitdaging voor bedrijven die te maken
  hebben met leveranciers en aannemers. Eenenzeventig procent van de respondenten van de
  enquête zegt dat ze aan leveranciers en aannemers dezelfde veiligheidsnormen opleggen als aan
  hun werknemers, 15% zegt dat ze niet dezelfde normen opleggen, en 14% weet het niet zeker. De
  respondenten die ‘ja’ antwoordden, zeiden dat ze er op verschillende manieren voor zorgen dat
  aannemers en leveranciers aan de normen voldoen, bijvoorbeeld door dit in contracten te laten
  opnemen, een training te eisen voordat ze de locatie betreden, hen persoonlijke
  beschermingsmiddelen te laten dragen als ze ter plaatse zijn, hen te verplichten verschillende elearningcursussen te volgen voordat ze aankomen, een veiligheidsprogramma voor aannemers te
  implementeren, meldingen te doen, bij het inchecken online een kennisverklaring te verstrekken, de
  training met aannemersleiders te delen, persoonlijke beschermingsmiddelen en
  veiligheidsprotocollen tijdens de dienst te controleren, training vooraf te volgen en alle verkopers en
  bezoekers te screenen.
  bij aankomst.
  8
  respondenten
  zeggen dat
  duurzaamheid
  een prioriteit is
  respondenten
  zeggen dat
  duurzaamheid
  geen prioriteit is
  DUURZAAMHEID
  Duurzaamheidsinspanningen worden steeds
  belangrijker: 56% van de respondenten zegt dat
  het leiderschap van hun organisatie duurzaamheid
  tot een strategische prioriteit heeft gemaakt; 21%
  zegt dat het geen prioriteit is
  en 22% wist het niet zeker. Op de vraag wat de
  belangrijkste reden was voor hun organisatie om
  zich bezig te houden met duurzaamheid,
  antwoordde 49% dat het aansluit bij de
  doelstellingen, missie en waarden van de
  organisatie, 12% dat het voldoet aan wettelijke
  vereisten, 12% dat het de merkreputatie
  verbetert/handhaaft, 6% dat het medewerkers
  aantrekt/motiveert/behoudt, 4% dat het voldoet
  aan industriestandaarden, en 4% dat het een
  positieve invloed heeft op een kwestie. Andere
  redenen die werden opgegeven waren: het is het
  juiste om te doen; klanten winnen; vraag van de
  aandeelhouders; een tastbare link leggen tussen
  bekende en toekomstige technologieën; en “onze
  kiezers zijn bezorgd over duurzaamheid
  respondente
  n wisten het
  niet zeker
  en daarom houden we daar rekening mee.”
  Zoals eerder opgemerkt, is de betrokkenheid van werknemers een belangrijk punt
  van zorg voor veiligheidsmanagers, maar zij gebruiken verschillende methoden
  om werknemers te betrekken bij veiligheids- versus
  duurzaamheidsinspanningen. Als het gaat om het betrekken van werknemers
  bij nieuwe veiligheidsinspanningen
  65% van de respondenten zei dat ze het personeel
  opleiden in veiligheidscultuur, 56% zei dat ze
  monitoringprogramma’s gebruiken en de resultaten bijhouden,
  54% vroeg feedback van werknemers,
  Om werknemers bij
  duurzaamheidsinspanningen te
  betrekken, zegt 47% van de
  respondenten te benadrukken
  dat duurzaamheid deel uitmaakt
  van de bedrijfscultuur, 34% zegt
  dat werknemers begrijpen hoe
  duurzaamheidsinspanningen
  aansluiten bij de algemene
  strategie, 31% zegt dat alle
  werknemers een opleiding
  krijgen over
  48% gebruikt leiderschap engagement, hoe duurzaamheid te integreren
  56% 21%
  22%
  35% beloont positief gedrag.
  praktijken in hun dagelijkse
  werk, en 18% zegt dat
  duurzaamheidsprestaties
  worden meegewogen in
  beslissingen over de beloning van
  werknemers.
  Andere methoden zijn onder meer het aanstellen van veiligheidschefs in alle vestigingen,
  stimuleringsprogramma’s voor de veiligheid, het beheer van enquêtes over de
  betrokkenheid van het personeel door een internationale leverancier, en enquêtes over de
  veiligheidscultuur en de follow-up van geconstateerde zwakke punten. 9
  23%
  77%
  Om werknemers te betrekken bij duurzaamheidsinspanningen zegt 47% van de respondenten dat ze
  benadrukken dat duurzaamheid deel uitmaakt van de bedrijfscultuur, 34% zegt dat werknemers
  begrijpen hoe duurzaamheidsinspanningen aansluiten bij de algemene strategie, 31% zegt dat alle
  werknemers training krijgen over hoe ze duurzaamheidspraktijken kunnen integreren in hun
  dagelijkse werk, en 18% zegt dat duurzaamheidsprestaties worden meegewogen in beslissingen over
  de beloning van werknemers. Andere technieken waren onder meer het houden van periodieke
  bijeenkomsten in de vorm van een stadhuis op elke locatie om de bedrijfsdoelstellingen en -prestaties
  bekend te maken; prestatiecontacten van duurzaamheids-KPI’s met lijnfuncties; een extra bonus en
  het betrekken van de familie van de werknemer bij een duurzaamheidscampagne; marketing,
  subsidies, prijsprogramma’s, campusfinanciering voor duurzaamheidsinitiatieven.
  Op de vraag bij welk gebied
  werknemers het meest
  betrokken zijn, antwoordde 77%
  van de respondenten veiligheid
  en 23% duurzaamheid
  Duurzaamheid
  Veiligheid
  GEÏNTEGREERDE BEHEERSYSTEMEN
  De meeste respondenten (62%) zeiden dat veiligheid deel uitmaakt van de geïntegreerde
  beheersystemen van de organisatie, terwijl 19% zei dat dit niet het geval was en 20% het niet zeker
  wist. Op de vraag hoe veiligheid deel uitmaakt van de geïntegreerde beheersystemen werd onder
  meer geantwoord via regelmatige rapportage; in het operationeel handboek en top down van de
  leiding; in de dagelijkse processen, tijdens de maandelijkse vergadering, jaarlijkse training, en
  voortdurende discussies over COVID-19 beperkingen; veiligheid is het eerste onderwerp dat tijdens
  vergaderingen wordt besproken; veiligheid is verweven in alle aspecten van het bedrijf;
  maandelijkse trainingsmogelijkheden; online trainingsvereisten; dagelijkse veiligheidsbriefings;
  onderdeel van de jaarlijkse personeelsbeoordeling en van de bonusstructuur;
  veiligheidsdoelstellingen maken deel uit van de prestatiemeting van managers; bij alle
  bedrijfsbeslissingen wordt prioriteit gegeven aan risicobeheer; KPI’s op het gebied van veiligheid
  worden samen met andere bijgehouden en voortdurende verbetering is een doelstelling; en het
  volgen en bijhouden van achterblijvende en voorlopende indicatoren.
  TWEE JAAR LATER
  We hebben een aantal antwoorden uit deze enquête vergeleken met de Avetta Safety Leadership
  and Engagement-enquête die in de zomer van 2019 is uitgevoerd en waarbij 557 EHS-professionals
  zijn ondervraagd. Gevraagd hoe zij de veiligheidscultuur van hun organisatie in 2021 zouden
  beoordelen, zei 82% van de respondenten dat deze goed of uitstekend was, vergeleken met 75% van
  de respondenten twee jaar geleden.
  Gevraagd naar de belangrijkste uitdagingen bij het opbouwen van een veiligheidscultuur, noemden
  de respondenten in 2021 als top drie het betrekken en motiveren van werknemers (72%), het in
  evenwicht brengen van productiedruk met veiligheidsinspanningen (59%), en het verkrijgen van
  medewerking van de supervisor (45%). In 2019 was de top drie van uitdagingen hetzelfde, maar in
  lagere percentages: Respectievelijk 50%, 46% en 29%.
  Over het onderwerp betrokkenheid van werknemers zei 20% van de respondenten in 2021 dat hun
  werknemers zeer betrokken waren bij de veiligheidsprogramma’s van de organisatie, vergeleken met
  33% in 2019. Achtenzestig procent zei dat ze enigszins betrokken waren in 2021 (vergeleken met 49%
  in 2019) en 12% zei dat werknemers minimale of geen betrokkenheid hadden in 2021 (vergeleken met
  18% in 2019).
  Gevraagd naar manieren om deel te nemen aan veiligheidsprogramma’s, zei 91% van de
  respondenten in 2021 dat hun werknemers training krijgen (vergeleken met 88% in 2019), 78% zei dat
  ze veiligheidsvergaderingen bijwonen (86% in 2019), 71% zei dat werknemers gevaren melden (80%
  in 2019), 54% zei dat ze inspecties van apparatuur uitvoeren (63% in 2019), en 54% zei dat ze
  zitting hebben in veiligheidscommissies (60%).
  Belemmeringen voor de betrokkenheid van werknemers bij veiligheid zijn onder meer een gebrek
  aan tijd voor werknemers om deel te nemen aan veiligheidsinspanningen (38% in 2021, 32% in
  2019), werknemers zien veiligheid niet als een kernonderdeel van hun takenpakket (29% in 2021,
  16% in 2019), werknemers zien veiligheid als een belemmering voor de productiviteit (13% in 2021,
  10% in 2019), en een gebrek aan vertrouwen tussen werknemers en management (11% in 2021
  Belangrijkste uitdagingen bij het opbouwen
  van een cultuur van veiligheid
  50%
  46%
  2019
  Medewerkers engageren en
  motiveren
  Evenwicht tussen
  productiedruk en
  veiligheidsinspanningen
  De medewerking van de
  supervisor verkrijgen
  72%
  59%
  2021
  Medewerkers engageren en
  motiveren
  Evenwicht tussen
  productiedruk en
  veiligheidsinspanningen
  29% 45% Toezichthouder
  wordensamenwerki
  ng
  en 2019).
  WIE ANTWOORDDE?
  De veiligheidsprofessionals die hebben deelgenomen aan onze enquête over de stand van zaken op
  het gebied van veiligheid en verder werken in uiteenlopende functies, waarbij 45% werkt als veiligheidsof EHS-managers. Tien procent werkt als veiligheids- of EHS-directeur, terwijl nog eens 6%
  stafmedewerkers zijn, 6% consultants of contractanten, 5% HR- of andere managers, 5%
  eerstelijnssupervisors, 4% HR- of andere directeuren of leidinggevenden, en 3% veiligheids- of EHSdirecteuren. De rest van de respondenten bestond uit mensen met verschillende functietitels,
  waaronder inkoopmanager, magazijnspecialist, ziekenhuisveiligheidsfunctionaris, risico-/veiligheidsanalist,
  veiligheidscoördinator en vice-president van veiligheid en beveiliging.
  45%
  Veiligheids
  – of EHSmanagers
  10%
  Veiligheid of
  of EHS
  directeuren
  6%
  Medewerk
  ers op
  stafniveau
  6%
  Adviseurs of
  aannemers
  5%
  HR of
  andere
  managers
  5%4%3%16%
  Eerstelijn
  s
  Supervisors
  HR of
  andere
  directeuren
  of
  leidinggev
  enden
  Veiligheids- of EHSmanagers
  Andere
  12
  Eenendertig procent van de respondenten werkt in de verwerkende industrie. Andere sectoren die
  sterk vertegenwoordigd waren in onze enquête waren de bouw (11%), overheid of openbaar
  bestuur (6%), nutsbedrijven of energie (6%), gezondheidszorg (5%), distributie/magazijn (4%), olie en
  gas (4%), adviesverlening (3%) en chemische productie (3%). Nog eens 16% gaf aan van welke
  andere bedrijfstakken zij deel uitmaken, waaronder horeca en amusement, onroerend goed,
  telecommunicatie, foodservice, militairen en biotechnologie.
  Vijfendertig procent van de respondenten werkt bij organisaties met 1000 of meer werknemers,
  terwijl 26% afkomstig is van kleinere bedrijven met minder dan 100 werknemers. De overige 39%
  werkt bij bedrijven met tussen 101 en 999 werknemers.
  CR-5443 13

Er zijn steeds meer veiligheidsgerelateerde problemen waarmee we in de industrie worden geconfonteerd. Wat zijn de uitdagingen van vandaag?

 • voldoende personeel aantrekken om aan de programmatische behoeften te voldoen
 • voldoen aan de veiligheidsnormen van zowel de klant als bedrijf
 • de betrokkenheid van het personeel stimuleren
 • het dragen van de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen
 • het overwinnen van een slechte bedrijfscultuur
 • de betrokkenheid en steun van het management stimuleren en ervoor zorgen dat ze het voorbeeld geven
 • het personeelsverloop aanpakken
 • onvoeldoende of gebrekkige opleiding omvormen
 • de naleving van veiligheidsregels door contractoren/onderaannemers aanpakken
 • de weerstand om nieuwe ideeën te omarmen breken
 • meer financieële middelen voor veiligheidsinspanningen vrijmaken
  Om deze problemen in het komende jaar aan te pakken, hebben de respondenten verschillende
  oplossingen uitgewerkt. Wat het personeelsbestand betreft, zegt een respondent dat dit onder
  andere inhoudt dat naarmate de organisatie groeit, ook het EHS-personeel groeit. Daarnaast is de
  respondent van plan te kijken naar mogelijkheden voor een aanvoersysteem voor functies op
  instapniveau.
  Andere oplossingen zijn het ontwikkelen van een meer inclusieve en transparante
  veiligheidscultuur; het ontwikkelen van meer richtlijnen voor telewerken, training en
  communicatie/feedback; het veranderen van het management van veiligheidsteams;
  leiderschapstraining en het stellen van top-down verwachtingen; het instellen van disciplinaire
  maatregelen voor werknemers die zich niet aan het veiligheidsbeleid houden; verbeterde
  wervingsinspanningen; meer trainingsmogelijkheden; meer interactie met klanten om hen voor te
  lichten over ongevallen die voorkomen kunnen worden en mogelijke OSHA-boetes voor nietnaleving; en het houden van meer engagementsessies.
  VEILIGHEIDSCULT
  UUR
  Verschillende vragen in de enquête
  hadden betrekking op de
  veiligheidscultuur. Op de vraag hoe zij
  de veiligheidscultuur van hun
  organisatie zouden beoordelen,
  antwoordde 64% van de respondenten
  dat deze goed was, 18% zei uitstekend,
  16% zei dat hun cultuur onder het
  gemiddelde lag en 2% zei dat hun
  cultuur slecht was.
  Wat betreft de belangrijkste uitdagingen bij
  het opbouwen van een veiligheidscultuur,
  gaven de respondenten aan dat het
  betrekken en motiveren van werknemers
  (72%), het in evenwicht brengen van
  productiedruk en veiligheidsinspanningen
  (59%), en het verkrijgen van
  leidinggevenden
  samenwerking (45%) vormden de grootste
  uitdaging. Daarna volgden een doeltreffende
  opleiding (34%), onwil van de werknemers om
  de regels op te volgen (31%), steun krijgen
  van de C-suite of het hoger management
  (26%), en het meten van de
  veiligheidsprestaties (26%).
  De grootste uitdagingen bij het
  opbouwen van een
  veiligheidscultuur:
  72%
  werknemers engageren en motiveren
  59%
  evenwicht tussen productiedruk en
  veiligheidsinspanningen
  45%
  het verkrijgen van medewerking van de supervisor
  34%
  het verstrekken van doeltreffende opleiding
  31%
  onwil van de werknemer om de regels te volgen
  26%
  steun krijgen van C-suite of hoger management
  26%
  meten van veiligheidsprestaties
  40%
  36%
  20%
  4%
  Een belangrijke factor voor een sterke
  veiligheidscultuur is de steun van het
  leiderschap. Hierover gevraagd:
  van de respondenten gaf aan dat de leiding van
  hun organisatie zich zeer inzet voor de
  ondersteuning van een sterke veiligheidscultuur,
  zei dat de leiding voldoende toegewijd was,
  zei dat het enigszins geëngageerd was,
  zei dat hun leiderschap niet toegewijd was.
  4
  WERKNEMERSBETROKKENHEID
  Veiligheidsinspanningen werken niet zonder betrokken werknemers. Op de vraag hoe
  betrokken werknemers zijn bij de veiligheidsprogramma’s van de organisatie antwoordde
  20% van de respondenten dat hun werknemers zeer betrokken waren, 68% zei dat ze
  enigszins betrokken waren, en 12% zei dat hun werknemers minimale of
  geen betrokkenheid.
  Er zijn veel verschillende manieren om deel te nemen aan veiligheidsprogramma’s.
  Eenennegentig procent van de respondenten zei dat hun werknemers training krijgen, 78%
  zei dat ze veiligheidsvergaderingen bijwonen, 71% zei dat werknemers gevaren melden,
  54% zei dat ze apparatuur inspecteren en 54% zei dat ze in veiligheidscommissies zitten.
  Opleiding
  ontvangen
  91% 78%
  Werknemers
  wonen
  veiligheidsvergad
  eringen bij
  Werknemers
  melden
  gevaren
  71%
  Werknemers voeren
  inspecties uit
  54%
  Werknemers zetelen
  in
  veiligheidscomités
  54%
  5
  Andere manieren van deelname zijn een veiligheidshoek
  met informatie over veiligheid, een observatieprogramma,
  stimuleringsprogramma’s voor veiligheid, een “Safety
  Pulse Hotline”, vakbondstrainingen, helpen bij het trainen van
  anderen, risicobeoordelingen, veiligheidsbijeenkomsten,
  “Safety Standout Awards”, het melden van goede vangsten
  en bijna-ongelukken, “hazard hunts”, mentorschap van
  veiligheidsprofessionals op bouwplaatsen,
  driemaandelijkse veiligheidsoefeningen en het laten
  samenwerken van aangewezen veiligheidskapiteins met
  werknemers.
  op veiligheid.
  Gevraagd naar belemmeringen voor de
  betrokkenheid van werknemers bij veiligheid,
  van de respondenten zei dat er te weinig
  tijd was voor werknemers om deel te
  nemen aan veiligheidsinspanningen,
  zei dat werknemers veiligheid niet als een
  kernonderdeel van hun takenpakket
  beschouwen,
  zegt dat werknemers veiligheid zien als
  een belemmering voor productiviteit,
  zei gebrek aan vertrouwen tussen
  werknemers en management.
  Andere geconstateerde belemmeringen waren het
  gebrek aan consistente verantwoordelijkheid en de juiste
  middelen om hun werk veilig te doen; werknemers zijn te
  38%
  29%
  13%
  11%
  gemakkelijk op afstand gaan werken; werknemers zijn
  bang voor represailles; gebrek aan letsel creëert een “we
  doen het goed”-mentaliteit; gebrek aan
  opleiding en bewustmaking; en gebrek aan leiderschap.
  6
  31% zei moraal en
  behoud van
  personeel 19%
  over de
  gevaren van
  besmettelijke
  ziekten zoals
  COVID-19,
  2%
  zei
  geweld
  op de
  werkplek.
  van de
  respondente
  n van de
  enquête zei
  dat er een
  gebrek is
  aan
  betrokkenhe
  id van de
  werknemer
  s bij de
  veiligheid,
  28% zei gebrek
  aan steun
  van het
  management
  ,
  12% zei
  cyberaanvall
  en, 1%
  LEIDERSCHAPSKWESTIES
  Leiders op het gebied van veiligheid hebben dagelijks met veel problemen te
  maken. Gevraagd naar hun grootste zorg,
  Andere genoemde punten van zorg zijn systematische fouten en verlies van interesse; ernstig letsel;
  miscommunicatie; tijd vrijmaken voor veiligheidstraining; brandveiligheid/evacuatie in een hoog
  gebouw; taalbarrières; gebrek aan erkenning voor de inspanningen van werknemers om incidenten te
  verminderen; onvermogen om een blijvende of wijdverbreide verandering in de werkcultuur en
  praktijken teweeg te brengen; gebrek aan interne normen; handhaving door supervisors; en OSHAinspecteurs die “iets moeten aanhalen, ongeacht de inspanningen die zij zich getroosten om het te
  corrigeren
  onveilige omgevingen.”
  Gevraagd naar de belangrijkste zorgen van het management op het gebied van veiligheid, zei 33%
  van de respondenten dat het moreel van het personeel en het vasthouden van werknemers te
  wensen overliet, 25% zei dat de betrokkenheid van werknemers te wensen overliet, 20% zei dat het
  ging om besmettelijke ziekten zoals COVID-19, 6% zei dat het ging om aanvallen op cyberveiligheid
  en 1% zei dat het ging om geweld op de werkplek. Andere genoemde punten van zorg waren het
  bijhouden van meetgegevens, gebrek aan productie, gestegen kosten voor
  arbeidsongevallenverzekeringen en recente wetswijzigingen, ernstig letsel, overheidsmandaten,
  ergonomie en OSHA-dagvaardingen.
  De belangrijkste
  veiligheidszorgen van
  het management M
  o
  r
  a
  a
  l
  e
  n
  b
  e
  h
  o
  ud van
  personeel
  Gebrek aan
  betrokk
  enheid
  van
  werkne
  mers
  Infect
  iezie
  kten
  cyberbeveilig
  ing
  Aanvallen
  Gewe
  ld
  op
  de
  wer
  kplek
  25%
  20%
  33%
  6%
  1%
  81%van de respondenten zei te
  verwachten dat deze veranderingen
  op de lange termijn zullen
  aanhouden.
  NIEUWE VERANTWOORDELIJKHEDEN
  De afgelopen twee jaar zijn voor iedereen bijzonder stressvol geweest, maar vooral voor
  veiligheidsleiders. Drieënzeventig procent van de respondenten zei dat ze de afgelopen twee
  jaar nieuwe verantwoordelijkheden op zich hebben moeten nemen die niet traditioneel zijn voor
  hun rol. Deze nieuwe verantwoordelijkheden omvatten de gezondheid van werknemers
  opsporing en vertrouwelijkheid (49%), programma’s voor geestelijke gezondheid en welzijn van
  werknemers (42%), naleving van duurzaamheidsvoorschriften (38%), ontwerp van werkplekken en
  werkstroomprocessen (34%), bedrijfscontinuïteitsplanning (33%), cyberveiligheid en
  gegevensprivacy (10%), en financieel toezicht op leveranciers (6%).
  Andere opgesomde verantwoordelijkheden waren het bijhouden van COVID-test- en
  vaccinatiedocumenten; fysieke ondersteuning van operaties wegens gebrek aan personeel;
  financiële controle en herzieningsanalyse; gegevensinvoer en testen van nieuw
  computersysteem; onderhoud van vrachtwagens en gereedschap; onderzoeken naar pesterijen;
  personeelszaken; tracering van contacten, quarantaineprotocollen, stressbeheer van werknemers;
  controle en beheer van fit tests en inventaris van persoonlijke beschermingsmiddelen; beveiliging;
  kwaliteitsbeheer; en enkele milieu-inspectietaken.
  Het handhaven van hoge veiligheidsnormen is ook een uitdaging voor bedrijven die te maken
  hebben met leveranciers en aannemers. Eenenzeventig procent van de respondenten van de
  enquête zegt dat ze aan leveranciers en aannemers dezelfde veiligheidsnormen opleggen als aan
  hun werknemers, 15% zegt dat ze niet dezelfde normen opleggen, en 14% weet het niet zeker. De
  respondenten die ‘ja’ antwoordden, zeiden dat ze er op verschillende manieren voor zorgen dat
  aannemers en leveranciers aan de normen voldoen, bijvoorbeeld door dit in contracten te laten
  opnemen, een training te eisen voordat ze de locatie betreden, hen persoonlijke
  beschermingsmiddelen te laten dragen als ze ter plaatse zijn, hen te verplichten verschillende elearningcursussen te volgen voordat ze aankomen, een veiligheidsprogramma voor aannemers te
  implementeren, meldingen te doen, bij het inchecken online een kennisverklaring te verstrekken, de
  training met aannemersleiders te delen, persoonlijke beschermingsmiddelen en
  veiligheidsprotocollen tijdens de dienst te controleren, training vooraf te volgen en alle verkopers en
  bezoekers te screenen.
  bij aankomst.
  8
  respondenten
  zeggen dat
  duurzaamheid
  een prioriteit is
  respondenten
  zeggen dat
  duurzaamheid
  geen prioriteit is
  DUURZAAMHEID
  Duurzaamheidsinspanningen worden steeds
  belangrijker: 56% van de respondenten zegt dat
  het leiderschap van hun organisatie duurzaamheid
  tot een strategische prioriteit heeft gemaakt; 21%
  zegt dat het geen prioriteit is
  en 22% wist het niet zeker. Op de vraag wat de
  belangrijkste reden was voor hun organisatie om
  zich bezig te houden met duurzaamheid,
  antwoordde 49% dat het aansluit bij de
  doelstellingen, missie en waarden van de
  organisatie, 12% dat het voldoet aan wettelijke
  vereisten, 12% dat het de merkreputatie
  verbetert/handhaaft, 6% dat het medewerkers
  aantrekt/motiveert/behoudt, 4% dat het voldoet
  aan industriestandaarden, en 4% dat het een
  positieve invloed heeft op een kwestie. Andere
  redenen die werden opgegeven waren: het is het
  juiste om te doen; klanten winnen; vraag van de
  aandeelhouders; een tastbare link leggen tussen
  bekende en toekomstige technologieën; en “onze
  kiezers zijn bezorgd over duurzaamheid
  respondente
  n wisten het
  niet zeker
  en daarom houden we daar rekening mee.”
  Zoals eerder opgemerkt, is de betrokkenheid van werknemers een belangrijk punt
  van zorg voor veiligheidsmanagers, maar zij gebruiken verschillende methoden
  om werknemers te betrekken bij veiligheids- versus
  duurzaamheidsinspanningen. Als het gaat om het betrekken van werknemers
  bij nieuwe veiligheidsinspanningen
  65% van de respondenten zei dat ze het personeel
  opleiden in veiligheidscultuur, 56% zei dat ze
  monitoringprogramma’s gebruiken en de resultaten bijhouden,
  54% vroeg feedback van werknemers,
  Om werknemers bij
  duurzaamheidsinspanningen te
  betrekken, zegt 47% van de
  respondenten te benadrukken
  dat duurzaamheid deel uitmaakt
  van de bedrijfscultuur, 34% zegt
  dat werknemers begrijpen hoe
  duurzaamheidsinspanningen
  aansluiten bij de algemene
  strategie, 31% zegt dat alle
  werknemers een opleiding
  krijgen over
  48% gebruikt leiderschap engagement, hoe duurzaamheid te integreren
  56% 21%
  22%
  35% beloont positief gedrag.
  praktijken in hun dagelijkse
  werk, en 18% zegt dat
  duurzaamheidsprestaties
  worden meegewogen in
  beslissingen over de beloning van
  werknemers.
  Andere methoden zijn onder meer het aanstellen van veiligheidschefs in alle vestigingen,
  stimuleringsprogramma’s voor de veiligheid, het beheer van enquêtes over de
  betrokkenheid van het personeel door een internationale leverancier, en enquêtes over de
  veiligheidscultuur en de follow-up van geconstateerde zwakke punten. 9
  23%
  77%
  Om werknemers te betrekken bij duurzaamheidsinspanningen zegt 47% van de respondenten dat ze
  benadrukken dat duurzaamheid deel uitmaakt van de bedrijfscultuur, 34% zegt dat werknemers
  begrijpen hoe duurzaamheidsinspanningen aansluiten bij de algemene strategie, 31% zegt dat alle
  werknemers training krijgen over hoe ze duurzaamheidspraktijken kunnen integreren in hun
  dagelijkse werk, en 18% zegt dat duurzaamheidsprestaties worden meegewogen in beslissingen over
  de beloning van werknemers. Andere technieken waren onder meer het houden van periodieke
  bijeenkomsten in de vorm van een stadhuis op elke locatie om de bedrijfsdoelstellingen en -prestaties
  bekend te maken; prestatiecontacten van duurzaamheids-KPI’s met lijnfuncties; een extra bonus en
  het betrekken van de familie van de werknemer bij een duurzaamheidscampagne; marketing,
  subsidies, prijsprogramma’s, campusfinanciering voor duurzaamheidsinitiatieven.
  Op de vraag bij welk gebied
  werknemers het meest
  betrokken zijn, antwoordde 77%
  van de respondenten veiligheid
  en 23% duurzaamheid
  Duurzaamheid
  Veiligheid
  GEÏNTEGREERDE BEHEERSYSTEMEN
  De meeste respondenten (62%) zeiden dat veiligheid deel uitmaakt van de geïntegreerde
  beheersystemen van de organisatie, terwijl 19% zei dat dit niet het geval was en 20% het niet zeker
  wist. Op de vraag hoe veiligheid deel uitmaakt van de geïntegreerde beheersystemen werd onder
  meer geantwoord via regelmatige rapportage; in het operationeel handboek en top down van de
  leiding; in de dagelijkse processen, tijdens de maandelijkse vergadering, jaarlijkse training, en
  voortdurende discussies over COVID-19 beperkingen; veiligheid is het eerste onderwerp dat tijdens
  vergaderingen wordt besproken; veiligheid is verweven in alle aspecten van het bedrijf;
  maandelijkse trainingsmogelijkheden; online trainingsvereisten; dagelijkse veiligheidsbriefings;
  onderdeel van de jaarlijkse personeelsbeoordeling en van de bonusstructuur;
  veiligheidsdoelstellingen maken deel uit van de prestatiemeting van managers; bij alle
  bedrijfsbeslissingen wordt prioriteit gegeven aan risicobeheer; KPI’s op het gebied van veiligheid
  worden samen met andere bijgehouden en voortdurende verbetering is een doelstelling; en het
  volgen en bijhouden van achterblijvende en voorlopende indicatoren.
  TWEE JAAR LATER
  We hebben een aantal antwoorden uit deze enquête vergeleken met de Avetta Safety Leadership
  and Engagement-enquête die in de zomer van 2019 is uitgevoerd en waarbij 557 EHS-professionals
  zijn ondervraagd. Gevraagd hoe zij de veiligheidscultuur van hun organisatie in 2021 zouden
  beoordelen, zei 82% van de respondenten dat deze goed of uitstekend was, vergeleken met 75% van
  de respondenten twee jaar geleden.
  Gevraagd naar de belangrijkste uitdagingen bij het opbouwen van een veiligheidscultuur, noemden
  de respondenten in 2021 als top drie het betrekken en motiveren van werknemers (72%), het in
  evenwicht brengen van productiedruk met veiligheidsinspanningen (59%), en het verkrijgen van
  medewerking van de supervisor (45%). In 2019 was de top drie van uitdagingen hetzelfde, maar in
  lagere percentages: Respectievelijk 50%, 46% en 29%.
  Over het onderwerp betrokkenheid van werknemers zei 20% van de respondenten in 2021 dat hun
  werknemers zeer betrokken waren bij de veiligheidsprogramma’s van de organisatie, vergeleken met
  33% in 2019. Achtenzestig procent zei dat ze enigszins betrokken waren in 2021 (vergeleken met 49%
  in 2019) en 12% zei dat werknemers minimale of geen betrokkenheid hadden in 2021 (vergeleken met
  18% in 2019).
  Gevraagd naar manieren om deel te nemen aan veiligheidsprogramma’s, zei 91% van de
  respondenten in 2021 dat hun werknemers training krijgen (vergeleken met 88% in 2019), 78% zei dat
  ze veiligheidsvergaderingen bijwonen (86% in 2019), 71% zei dat werknemers gevaren melden (80%
  in 2019), 54% zei dat ze inspecties van apparatuur uitvoeren (63% in 2019), en 54% zei dat ze
  zitting hebben in veiligheidscommissies (60%).
  Belemmeringen voor de betrokkenheid van werknemers bij veiligheid zijn onder meer een gebrek
  aan tijd voor werknemers om deel te nemen aan veiligheidsinspanningen (38% in 2021, 32% in
  2019), werknemers zien veiligheid niet als een kernonderdeel van hun takenpakket (29% in 2021,
  16% in 2019), werknemers zien veiligheid als een belemmering voor de productiviteit (13% in 2021,
  10% in 2019), en een gebrek aan vertrouwen tussen werknemers en management (11% in 2021
  Belangrijkste uitdagingen bij het opbouwen
  van een cultuur van veiligheid
  50%
  46%
  2019
  Medewerkers engageren en
  motiveren
  Evenwicht tussen
  productiedruk en
  veiligheidsinspanningen
  De medewerking van de
  supervisor verkrijgen
  72%
  59%
  2021
  Medewerkers engageren en
  motiveren
  Evenwicht tussen
  productiedruk en
  veiligheidsinspanningen
  29% 45% Toezichthouder
  wordensamenwerki
  ng
  en 2019).
  WIE ANTWOORDDE?
  De veiligheidsprofessionals die hebben deelgenomen aan onze enquête over de stand van zaken op
  het gebied van veiligheid en verder werken in uiteenlopende functies, waarbij 45% werkt als veiligheidsof EHS-managers. Tien procent werkt als veiligheids- of EHS-directeur, terwijl nog eens 6%
  stafmedewerkers zijn, 6% consultants of contractanten, 5% HR- of andere managers, 5%
  eerstelijnssupervisors, 4% HR- of andere directeuren of leidinggevenden, en 3% veiligheids- of EHSdirecteuren. De rest van de respondenten bestond uit mensen met verschillende functietitels,
  waaronder inkoopmanager, magazijnspecialist, ziekenhuisveiligheidsfunctionaris, risico-/veiligheidsanalist,
  veiligheidscoördinator en vice-president van veiligheid en beveiliging.
  45%
  Veiligheids
  – of EHSmanagers
  10%
  Veiligheid of
  of EHS
  directeuren
  6%
  Medewerk
  ers op
  stafniveau
  6%
  Adviseurs of
  aannemers
  5%
  HR of
  andere
  managers
  5%4%3%16%
  Eerstelijn
  s
  Supervisors
  HR of
  andere
  directeuren
  of
  leidinggev
  enden
  Veiligheids- of EHSmanagers
  Andere
  12
  Eenendertig procent van de respondenten werkt in de verwerkende industrie. Andere sectoren die
  sterk vertegenwoordigd waren in onze enquête waren de bouw (11%), overheid of openbaar
  bestuur (6%), nutsbedrijven of energie (6%), gezondheidszorg (5%), distributie/magazijn (4%), olie en
  gas (4%), adviesverlening (3%) en chemische productie (3%). Nog eens 16% gaf aan van welke
  andere bedrijfstakken zij deel uitmaken, waaronder horeca en amusement, onroerend goed,
  telecommunicatie, foodservice, militairen en biotechnologie.
  Vijfendertig procent van de respondenten werkt bij organisaties met 1000 of meer werknemers,
  terwijl 26% afkomstig is van kleinere bedrijven met minder dan 100 werknemers. De overige 39%
  werkt bij bedrijven met tussen 101 en 999 werknemers.
  CR-5443 13

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *