10 problemen bij het werken met contractors

Contractor Management

10 voorkomende problemen bij de preselectie van contractorbedrijven en contractormedewerkers.

Preselectie en selectie:
1) Hoe dragen we er zorg voor dat we valabele en capabele aannemers aanspreken?
Opstellen van een contract:
2) Hoe weten we dat onze veiligheidsvoorwaarden het management van de aannemer
bereikt?
3) Hoe zorgen we ervoor dat de leidinggevenden van de aannemer onze
veiligheidsprocedures en voorschriften kennen?
Voor aanvang van de werken:
4) Hoe brengen we onze veiligheidsnormen in kennis van alle vreemde werknemers die
onze terreinen betreden?
5) Op welke wijze gaan we onze opdrachten aan deze werknemers verduidelijken en weten
zij met welke factoren ze rekening dienen te houden?
6) Hoe kunnen wij ons ervan overtuigen dat de door de contractor toegepaste werkmethode
de meest veilige is?
7) Hoe kunnen we onze contractors de werkzaamheden veilig laten beginnen maar ook:
hoe kunnen zij ons signaleren dat zij restrisico’s waarnemen?
Gedurende de werken:
8) Hoe weten wij dat iedere vreemde werknemer die aan een risicovolle taak werkt
hiervoor de passende opleiding heeft genoten?
9) Hoe kunnen we er zorg voor dragen dat de aanwezige aannemer alert blijft t.a.v. het
veiligheidsgebeuren?
10) Wat doen we met een contractor wanneer we merken dat hij fouten maakt?
Beoordeling en feedback veiligheidsprestaties:
11) Hoe kunnen we een raamcontract of opeenvolgende contracten, zo opmaken dat
veiligheid een prioriteit krijg

5.3. Voor aanvang van de werken
VRAGEN:
Hoe brengen we onze
veiligheidsnormen in kennis van alle
vreemde werknemers die onze
terreinen betreden?
Op welke wijze gaan we onze
opdrachten aan deze werknemers
verduidelijken en weten zij met welke
factoren ze rekening dienen te
houden?
Hoe kunnen wij ons ervan overtuigen
dat de door de aannemer toegepaste
werkmethode de meest veilige is?
Hoe kunnen onze contractors de
werkzaamheden veilig beginnen maar
ook: hoe kunnen zij ons signaleren dat
zij restrisico’s waarnemen?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *